Kobieta przy komputerze

Gdy kobiety pracuj膮, gospodarka si臋 rozwija

W miar臋 jak zaczynamy wychodzi膰 z kryzysu spowodowanego pandemi膮 COVID-19, obserwujemy stopniowe o偶ywienie aktywno艣ci gospodarczej na ca艂ym 艣wiecie. Jednak droga do 鈥瀗ormalno艣ci鈥 nie dla wszystkich jest taka sama. Kobiety-przedsi臋biorczynie, kt贸re wytwarzaj膮 37% 艣wiatowego PKB, du偶o mocniej odczu艂y skutki pandemii i nadal napotykaj膮 przeszkody w pe艂nym wykorzystaniu swojego potencja艂u. Dotyczy to zar贸wno w艂a艣cicielek lokalnych sklep贸w, os贸b 艣wiadcz膮cych us艂ugi opieki zdrowotnej czy opieki nad dzie膰mi, jak i liderek firm zajmuj膮cych si臋 nowymi technologiami i wielu innych. Tymczasem, przedsi臋biorczynie odgrywaj膮 kluczow膮 rol臋 w rozwoju naszej gospodarki. Stworzenie dla nich odpowiednich warunk贸w spo艂ecznych, politycznych i finansowych, aby mog艂y si臋 rozwija膰, ma ogromne znaczenie dla przysz艂ego wzrostu gospodarczego.

Pandemia a kobiety w biznesie

Pomimo globalnych wysi艂k贸w podejmowanych w ostatnich dw贸ch latach, maj膮cych na celu z艂agodzenie skutk贸w pandemii, COVID-19 mia艂 nieproporcjonalnie negatywny wp艂yw na kobiety. Grozi to cofni臋ciem dziesi臋cioleci post臋p贸w na drodze do osi膮gni臋cia r贸wno艣ci p艂ci w miejscu pracy i w biznesie, dodaj膮c kolejne 36 lat do szacowanego czasu potrzebnego na zniwelowanie globalnej r贸偶nicy mi臋dzy p艂ciami w zakresie mo偶liwo艣ci ekonomicznych, politycznych czy edukacyjnych.

Sytuacja kobiet-przedsi臋biorczy艅 w uj臋ciu globalnym oraz w poszczeg贸lnych krajach jest od kilku lat analizowana w ramach badania Mastercard Index of Women Enterpreneurs (MIWE). Najnowszy raport pokaza艂, 偶e pomimo niespotykanych wcze艣niej wyzwa艅 w czasie pandemii COVID-19, przedsi臋biorczynie w 65 krajach wykazuj膮 si臋 du偶膮 elastyczno艣ci膮, wyprzedzaj膮c m臋偶czyzn pod wzgl臋dem przedsi臋biorczo艣ci 鈥 na 10 rynkach wi臋cej kobiet ni偶 m臋偶czyzn prowadzi w艂asn膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.

Polki jako liderki w biznesie

Mimo wyzwa艅 zwi膮zanych z pandemi膮 i spadku liczby kobiet prowadz膮cych w艂asn膮 dzia艂alno艣膰, Polska utrzyma艂a si臋 na wysokiej, 4. pozycji w cz臋艣ci rankingu dotycz膮cej liczby 鈥瀕iderek w biznesie鈥, czyli udzia艂u kobiet w rynku pracy, w tym zajmuj膮cych stanowiska menad偶erskie i specjalistyczne. Polska osi膮gn臋艂a wysoki udzia艂 (43,1%) kobiet na wy偶szych, zarz膮dczych stanowiskach przy globalnej 艣redniej wynosz膮cej 28,6%. Przed Polsk膮 na podium znalaz艂y si臋: Kolumbia 鈥 55,5%, Filipiny 鈥 52,8 oraz Rosja 鈥 44,9%.

Warto doda膰, 偶e zgodnie z informacjami podawanymi przez 艢wiatowe Forum Ekonomiczne oraz LinkedIn Data, liczba kobiet na wysokich stanowiskach wzros艂a. Dodatkowo nieco zmniejszy艂a si臋 luka p艂ciowa w艣r贸d os贸b zarz膮dzaj膮cych w bran偶ach zwi膮zanych m.in. z oprogramowaniem, us艂ugami finansowymi czy opiek膮 medyczn膮. Jednocze艣nie, w tych ga艂臋ziach gospodarki, w kt贸rych udzia艂 kobiet jest zwyczajowo wysoki, m.in. w organizacjach non-profit, komunikacji czy mediach, odsetek kobiet-liderek zmala艂. Warto r贸wnie偶 zwr贸ci膰 uwag臋 na wysoki wynik Polski w cz臋艣ci rankingu MIWE, pokazuj膮cej odsetek kobiet zatrudnionych w bran偶ach in偶ynieryjnych i zawodach wymagaj膮cych specjalizacji technicznej. Polska znalaz艂a si臋 na 8. miejscu z wynikiem 56,5%.

W艂asna firma 鈥 tak, ale cz臋sto z konieczno艣ci鈥

Odsetek firm prowadzonych przez kobiety, w stosunku do wszystkich prowadzonych biznes贸w, jest w naszym kraju wysoki. Polska z wynikiem 29,1% znalaz艂a si臋 na 14. pozycji w艣r贸d 65 analizowanych pa艅stw, utrzymuj膮c wynik z roku poprzedniego i tylko nieco spadaj膮c w stosunku do pozycji z raportu MIWE 2019, w kt贸rym zaj臋艂a 11. miejsce. Oznacza to, 偶e prawie co trzecia firma w Polsce jest prowadzona przez kobiet臋.

Warto jednak przyjrze膰 si臋 motywacji kobiet do prowadzenia biznesu. A偶 65,7% przedsi臋biorczy艅 z Polski badanych w tegorocznym raporcie zadeklarowa艂o, 偶e prowadzi firm臋 z konieczno艣ci. W roku poprzednim, tak膮 motywacj臋 wyrazi艂o zaledwie 15,7% ankietowanych. W艣r贸d innych powod贸w wymieniano r贸wnie偶: wykorzystywanie nadarzaj膮cej si臋 okazji (41,5%), kwestie aspiracji i realizacji ambicji (21,5%), a tak偶e kontynuacja rodzinnych tradycji (13,9%).

W obszarze wsparcia instytucjonalnego i tworzenia przyjaznego 艣rodowiska do prowadzenia w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej Polska uzyska艂a wynik s艂abszy ni偶 w ubieg艂ych latach. W roku 2019 Polska zajmowa艂a miejsce 20., w roku 2020 鈥 26., w tym jest na 36. pozycji.

Globalne o偶ywienie a kobiety w biznesie

Mimo niesprzyjaj膮cych warunk贸w ekonomicznych w ostatnich dw贸ch latach, kobiety okaza艂y si臋 pr臋偶nymi przedsi臋biorczyniami. Dalsze tworzenie przyjaznego otoczenia i warunk贸w spo艂ecznych, politycznych czy finansowych, wspieraj膮cych ten trend, ma ogromne znaczenie dla przysz艂ego wzrostu gospodarczego. Polityka rz膮dowa, kt贸ra celowo wspiera przedsi臋biorczo艣膰 kobiet, mo偶e r贸wnie偶 znacz膮co przyczyni膰 si臋 do szybszego i bardziej zr贸wnowa偶onego o偶ywienia gospodarczego. W ramach zaanga偶owania Mastercard w tworzenie 艣wiata, w kt贸rym przedsi臋biorczynie s膮 w r贸wnym stopniu reprezentowane i wspierane, firma podj臋艂a globalne zobowi膮zanie do w艂膮czenia 聽25 milion贸w kobiet-przedsi臋biorczy艅 do gospodarki cyfrowej do 2025 r.

Pe艂na wersja raportu Mastercard Index of Women Entrepreneurs (w j臋z. angielskim) jest dost臋pna tutaj

Metodologia MIWE
Raport 鈥濵astercard Index of Women Entrepreneurs鈥 to profesjonalna analiza osi膮gni臋膰 kobiet w biznesie w 65聽krajach 艣wiata. W raporcie MIWE za 2021 rok wykorzystano 12 wska藕nik贸w i 27 podwska藕nik贸w w celu stworzenia trzech „komponent贸w”: efekty awansu, zasoby wiedzy i 艣rodki finansowe i przyjazne warunki do prowadzenia dzia艂alno艣膰. Umo偶liwiaj膮 one 艣ledzenie czynnik贸w i warunk贸w, kt贸re wspieraj膮 i nap臋dzaj膮 udzia艂 kobiet jako w艂a艣cicieli firm w gospodarce w 65 krajach, reprezentuj膮cych oko艂o 82% si艂y roboczej kobiet na 艣wiecie.聽聽
Zaktualizowany MIWE klasyfikuje i punktuje ka偶d膮 gospodark臋 w oparciu o jej wyniki w ci膮gu ostatniego roku. 艁膮cz膮c te wyniki, indeks dostarcza og贸lnej oceny tego, jak radz膮 sobie kobiety w biznesie, finansach, edukacji i miejscu pracy w por贸wnaniu z ich m臋skimi odpowiednikami na poziomie krajowym, jak r贸wnie偶 z ich r贸wie艣nikami na poziomie globalnym. W tej, pi膮tej ju偶 edycji, liczba analizowanych gospodarek zosta艂a zwi臋kszona z 58 do 65 (dodano Katar, Cypr, Bu艂gari臋, Maroko, Jordani臋, Liban i Madagaskar).聽
Aby uwzgl臋dni膰 w analizie nowe wska藕niki i podwska藕niki oraz dodatkowe kraje, a tak偶e zachowa膰 serie historyczne i umo偶liwi膰 por贸wnania, ponownie opublikowali艣my wyniki indeksu, komponentu i wzorca r贸wnie偶 za poprzednie dwa lata.