O czym pami臋ta膰, gdy podr贸偶ujemy z dzieckiem? Na zdj臋ciu: kobieta - mama z dzieckiem w samolocie

O czym warto pami臋ta膰, gdy podr贸偶ujemy z dzieckiem samolotem, autem lub poci膮giem? Cz臋艣膰 II

Beata Pawlak

Rodzice, kt贸rzy wybieraj膮 si臋 na zagraniczne wakacje z dzie膰mi, musza台 pami臋ta膰 o wyrobieniu im odpowiednich dokument贸w podr贸偶y. Ka偶de dziecko, nawet niemowl臋, musi mie膰 w艂asny dokument uprawniaj膮cy do przekraczania granicy. W zale偶no艣ci od kierunku podr贸偶y jest to dow贸d osobisty lub paszport. Jakie jeszcze dokumenty i formalno艣ci s膮 niezb臋dne? Przeczytaj!

O czym pami臋ta膰, gdy podr贸偶ujemy z dzieckiem?

Za granic膮 dokument paszportowy mo偶e by膰 wydany za zgod膮 tylko jednego rodzica. W ten spos贸b paszport mo偶na otrzyma膰 wy艂膮cznie z wa偶nych powod贸w, je偶eli przemawia za tym dobro dziecka. Szczeg贸lnie wtedy, gdy uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemo偶liwe lub znacznie utrudnione.

Nale偶y jednocze艣nie nadmieni膰, 偶e wyra偶enie przez rodzica zgody na wyrobienie paszportu, b膮d藕 uzyskanie zgody zast臋pczej s膮du nie jest r贸wnoznaczne ze zgod膮 na wyjazd dziecka za granic臋 (np. na wakacje lub na sta艂e).

Dziecko nie powinno przebywa膰 za granic膮 tylko z jednym z rodzic贸w bez zgody drugiego, kt贸ry ma prawo wsp贸艂decydowania o jego istotnych sprawach. Stanowi to naruszenie prawa, chyba 偶e zezwolenia w tym zakresie udzieli艂 organ w艂adzy opieku艅czej (najcz臋艣ciej s膮d opieku艅czy).

Do wyjazdu dziecka za granic臋 jest potrzebna zgoda obojga rodzic贸w.

Za wyj膮tkiem sytuacja, gdy jeden z rodzic贸w zosta艂 ca艂kowicie pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej albo w艂adza ta zosta艂a zawieszona lub ograniczona w tym zakresie. A zatem, w przypadku ograniczenia w艂adzy rodzicielskiej, wydanie paszportu dziecku za zgod膮 wy艂膮cznie jednego z rodzic贸w jest mo偶liwe, je偶eli drugiemu rodzicowi ograniczono w艂adz臋 rodzicielsk膮 pozbawiaj膮c go prawa wsp贸艂decydowania o wydaniu dokumentu paszportowego.

Nale偶y odr贸偶ni膰 zgod臋 na wydanie paszportu od zgody na wyjazd dziecka.

Zgoda na wydanie paszportu nie obejmuje zgody na wyjazd dziecka za granic臋, w szczeg贸lno艣ci na zmian臋 miejsca sta艂ego pobytu dziecka.

W innych wypadkach uzyskanie zgody w postaci o艣wiadczenia jest niezb臋dne. Je偶eli rodzic, kt贸ry nie zosta艂 pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej, nie wyra偶a zgody na wyjazd, w贸wczas drugi rodzic powinien wyst膮pi膰 do w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce sta艂ego pobytu dziecka s膮du opieku艅czego o zgod臋 na zmian臋 miejsca sta艂ego pobytu dziecka i jego wyjazd za granic臋.

Troch臋 przepis贸w

Zgodnie z聽art. 97 Kodeksu Rodzinnego i opieku艅czego, je偶eli w艂adza rodzicielska przys艂uguje obojgu rodzicom, ka偶de z nich jest obowi膮zane i uprawnione do jej wykonywania. Jednak偶e o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygaj膮 wsp贸lnie, a w braku takiego porozumienia mi臋dzy nimi rozstrzyga s膮d opieku艅czy. Z kolei stosownie do postanowie艅聽art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych聽(Dz.U.2016.758 z p贸藕n. zm.) na wydanie dokumentu paszportowego osobie ma艂oletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodzic贸w, kt贸rych w艂asnor臋czno艣膰 podpis贸w po艣wiadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba 偶e na podstawie orzeczenia s膮du jeden z rodzic贸w zosta艂 pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej lub w艂adza ta zosta艂a ograniczona. W przypadku braku zgodno艣ci stanowisk rodzic贸w lub niemo偶no艣ci uzyskania zgody jednego z nich, zgod臋 na wydanie dokumentu paszportowego zast臋puje orzeczenie s膮du rodzinnego. Natomiast聽art. 3聽powo艂anej powy偶ej聽ustawy o dokumentach paszportowych聽stanowi, i偶 ka偶dy obywatel polski ma prawo otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w przypadkach przewidzianych w art. 17 powo艂anej ustawy, zawieraj膮cy enumeratywny katalog przyczyn uzasadniaj膮cych odmow臋 wydania dokumentu paszportowego. Podnie艣膰 nale偶y, i偶 przes艂ank膮 wydania na podstawie聽art. 97 k.r.o.聽postanowienia o wyra偶eniu przez S膮d zgody na wydanie paszportu ma艂oletniemu bez zgody jednego z rodzic贸w jest wcze艣niejsza niemo偶liwo艣膰 doj艣cia do porozumienia pomi臋dzy rodzicami dziecka w tej kwestii. Nale偶y w tym miejscu stanowczo podkre艣li膰, 偶e brak wsp贸艂dzia艂ania rodzic贸w przy realizowaniu obowi膮zku wykonywania w艂adzy rodzicielskiej czy te偶 silne skonfliktowanie rodzic贸w, nie stanowi merytorycznej przes艂anki dla odm贸wienia zgody na wyrobienie dziecku paszportu. Odmowa zgody na wyrobienie dla dziecka tego typu dokumentu nie mo偶e stanowi膰 swoistej kary na艂o偶onej przez jednego rodzica na drugiego za sytuacj臋, w kt贸rej strony obecnie si臋 znalaz艂y.

Czy jest wymagane specjalne upowa偶nienie, je偶eli ma艂oletni podr贸偶uje poza granice台 Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki rodzic贸w (opiekun贸w prawnych) np. z dziadkami lub samotnie?

Przepisy prawa krajowego nie stanowi膮 takiego wymogu, ale przed podr贸偶膮 warto zasi臋gn膮膰 informacji o procedurach dotycz膮cych podr贸偶y nieletnich w przedstawicielstwach dyplomatycznych (ambasadzie, urz臋dzie konsularnym) pa艅stw, do kt贸rych planujemy podr贸偶. Stra偶 Graniczna zwraca szczeg贸lna台 uwag臋 na dzieci, niezale偶nie od tego, czy podr贸偶uj膮 pod opieka台 doros艂ych czy samotnie. Ma艂oletni przekraczaj膮cy granice台 zewn臋trzn膮 takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby doros艂e.

W przypadku dzieci podr贸偶uj膮cych pod opieka台 doros艂ych, Stra偶 Graniczna sprawdza, czy osoby towarzysz膮ce ma艂oletnim sprawuj膮 nad nimi opiek臋 rodzicielska台, zw艂aszcza je偶eli istniej膮 powa偶ne podstawy do podejrze艅, 偶e dziecko mog艂o zosta膰 bezprawnie zabrane spod opieki osoby sprawuj膮cej nad nim prawna台 opiek臋 rodzicielska台. W tym ostatnim przypadku Stra偶 Graniczna prowadzi dalsze dochodzenie w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie s膮 niesp贸jne lub sprzeczne.

Przed samotna台 podr贸偶膮 dziecka samolotem wskazane jest, aby rodzice dziecka lub opiekunowie prawni uzyskali wcze艣niej szczeg贸艂owe informacje u przewo藕nika lotniczego lub w Urz臋dzie Lotnictwa Cywilnego.

Nie mo偶esz znale藕膰 dokument贸w dziecka, a jutro wylot? A mo偶e sam zgubi艂e艣 paszport na chwil臋 przed zaplanowanym wypoczynkiem? Jest na to ko艂o ratunkowe!

Szybki paszport tymczasowy umo偶liwi podr贸偶 osobie, kt贸ra zgubi艂a paszport, nie wiedzia艂a, 偶e straci艂 on wa偶no艣膰 lub po prostu zapomnia艂a go zabra膰 z domu. Wystarczy, 偶e dysponuje wa偶nym biletem lotniczym i zg艂osi si臋 do punktu na Lotnisku Chopina w Warszawie. Tam od r臋ki otrzyma potrzebny dokument. Ca艂膮 procedura trwa 15 minut.

Punkt wydawania szybkich paszport贸w tymczasowych mie艣ci si臋 na poziomie odlot贸w w strefie og贸lnodost臋pnej Terminalu A Lotniska Chopina w Warszawie. 聽Jest czynny od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godz. 8:00-20:00. Mo偶e si臋 tu zg艂osi膰 obywatel, kt贸ry mimo zaplanowanego wyjazdu, nie ma wa偶nego dokumentu podr贸偶y lub po prostu dokument zagubi艂. Potrzebny b臋dzie mu dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰, je艣li taki posiada, a tak偶e wa偶ny bilet lotniczy. W przypadku dzieci potrzebna b臋dzie te偶 zgoda obojga rodzic贸w.

Kiedy mo偶na otrzyma膰 paszport tymczasowy na lotnisku?

Paszport tymczasowy w punkcie na Lotnisku Chopina w Warszawie mo偶e otrzyma膰 podr贸偶ny, je艣li:

  • utraci艂 lub zapomnia艂 zabra膰 ze sob膮 paszportu lub dowodu osobistego
  • posiada paszport lub dow贸d osobisty, kt贸ry straci艂 wa偶no艣膰
  • z艂o偶y艂 wniosek o wydanie paszportu biometrycznego, ale jeszcze go nie odebra艂
  • dysponuje wa偶nym biletem lotniczym


Ile trwa wyrobienie szybkiego paszportu tymczasowego?

Szybki paszport tymczasowy dostaniemy od r臋ki. Ca艂y proces wyrobienia dokumentu zajmie oko艂o 10-15 minut, 艂膮cznie ze zrobieniem zdj臋cia na miejscu. Nie wype艂nia si臋 ju偶 papierowych wniosk贸w paszportowych, bo wszystkie dane s膮 w systemie. Koszt to 30 z艂.聽

Jak d艂ugo b臋dzie wa偶ny szybki paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy jest wa偶ny przez okres w nim wskazany, jednak nie d艂u偶ej ni偶 przez 365 dni od daty wydania. Oznacza to, 偶e dokument mo偶e by膰 wa偶ny np. przez dzie艅, tydzie艅 lub p贸艂 roku, maksymalnie przez 365 dni. Termin wa偶no艣ci dokumentu b臋dzie dostosowany do okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych posiadanie paszportu tymczasowego.

Bardzo wa偶ne!

Paszport tymczasowy mo偶na wyrobi膰 tylko i wy艂膮cznie na Lotnisku Chopina w Warszawie, nie ma takiej mo偶liwo艣ci na innych lotniskach. W przypadku dzieci zgoda potrzebna b臋dzie zgoda obojga rodzic贸w na paszport tymczasowy. W zwi膮zku z czym, nawet je艣li tylko jeden rodzic ma zaplanowany wyjazd z dzieckiem, a nie dysponuje on dokumentami dziecka, to w punkcie na Lotnisku Chopina w Warszawie musi stawi膰 si臋 drugi rodzic w celu wyra偶enia zgody na wyrobienie dziecku paszportu tymczasowego.