Zdj臋cie portetowe Katarzyny Zych, kt贸ra pisze o tym, czym jest nierejestrowana dzia艂alno艣膰

Porozumienia o poufno艣ci w negocjacjach z inwestorami i kontrahentami. O czym musisz wiedzie膰?

Katarzyna Zych

Rzeczywisto艣膰 polskich przedsi臋biorc贸w w bran偶y innowacyjnej i kreatywnej, od fazy pree-sedowej do fazy pozyskania finansowania, to nierzadko liczne godziny negocjacji, prezentacji rozwi膮za艅 potencjalnym inwestorom. To tak偶e ujawnianie swojego pomys艂u, know-how, prototyp贸w. Zbli偶one wyzwania stoj膮 przed przedsi臋biorcami rozszerzaj膮cymi dzia艂alno艣膰 przez wsp贸艂prac臋 z kontrahentami, czy firmami oferuj膮cymi us艂ugi pomocnicze. Bezpo艣rednio z tym 艂膮czy si臋 konieczno艣膰 zapewnienia ochrony dla informacji poufnych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

Czym jest porozumienie o zachowaniu poufno艣ci?

Przede wszystkim nale偶y mie膰 jasno艣膰, co obj臋te mo偶e zosta膰 porozumieniem o zachowaniu poufno艣ci (z angielskiego okre艣lanego jako 鈥濶DA鈥 – non-disclosure agreement). Standardowo przedmiotem ochrony jest tajemnica przedsi臋biorstwa, kt贸rej ustawowy zakres wyznacza art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym uj臋ciu, s膮 to 鈥瀒nformacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi臋biorstwa lub inne informacje posiadaj膮ce warto艣膰 gospodarcz膮, kt贸re jako ca艂o艣膰 lub w szczeg贸lnym zestawieniu i zbiorze ich element贸w nie s膮 powszechnie znane osobom zwykle zajmuj膮cym si臋 tym rodzajem informacji albo nie s膮 艂atwo dost臋pne dla takich os贸b, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporz膮dzania nimi podj膮艂, przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci, dzia艂ania w celu utrzymania ich w poufno艣ci.鈥

Warto podkre艣li膰, 偶e tajemnica przedsi臋biorstwa nie jest r贸wnoznaczna z poj臋ciem know-how.

Mimo braku jednolitej ustawowej definicji, wskaz贸wk臋 zawieraj膮 przepisy podatkowe definiuj膮ce know-how jako udokumentowan膮 wiedz臋, kt贸ra nadaje si臋 do wykorzystania z dzia艂alno艣ci przemys艂owej, naukowej, handlowej. W zwi膮zku z tym, przedmiot ochrony NDA zasadnie powinien wymienia膰 jak najszerszy zakres danych przekazywanych przez strony w zwi膮zku ze wsp贸艂prac膮. W przypadku, gdy postanowienia s膮 zbyt og贸lne聽 warto stworzy膰 przyk艂adowy lub rozbudowany katalog, wymieniaj膮c w nim poszczeg贸lne elementy szczeg贸lnie istotne, takie jak: ceny, dane o klientach, umowy, raporty, czy stosowan膮 metodologi臋 i strategi臋 biznesow膮, do kt贸rych druga strona uzyska dost臋p w trakcie wsp贸艂pracy.

Jaki jest zakres informacji poufnych?

Okre艣lenie jak strony rozumiej膮 zakres informacji poufnych to pierwszy element, kt贸ry trzeba uzupe艂ni膰 o obowi膮zki strony uzyskuj膮cej dost臋p do informacji poufnych. 聽Jednym ze sposob贸w ograniczenia wykorzystywania informacji poufnych jest wskazanie konkretnych cel贸w i obszar贸w wsp贸艂pracy, do realizacji kt贸rych mog膮 zosta膰 wykorzystane. Dodatkowo zobowi膮zania drugiej strony zawiera膰 powinny tak偶e obowi膮zki w zakresie nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych, zabezpieczenia za po艣rednictwem 艣rodk贸w organizacyjnych i technicznych przed umo偶liwieniem wej艣cia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione.

PRZECZYTAJ TAK呕E: U艣cisk d艂oni to za ma艂o, zw艂aszcza, kiedy dojdzie do konfliktu. O co zadba膰, kiedy tworzymy firm臋?

Odpoweidzialno艣膰 z tytu艂u naruszenia obowi膮zk贸w zachowania poufno艣ci

Odr臋bn膮 kategori膮 postanowie艅 porozumienia o zachowaniu poufno艣ci stanowi膰 powinny postanowienia dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci z tytu艂u naruszenia obowi膮zk贸w. W zwi膮zku z faktem, 偶e obowi膮zek zachowania poufno艣ci jest zobowi膮zaniem niepieni臋偶nym, istnieje mo偶liwo艣膰 zabezpieczenia naruszenia obowi膮zk贸w zachowania poufno艣ci kar膮 umown膮, kt贸rej wysoko艣膰 powinna聽 uwzgl臋dnia膰 sum臋 niezb臋dn膮 do naprawnienia szkody wynik艂ej z niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zobowi膮za艅 z NDA. W przypadku, gdy porozumienie ma z艂o偶ony charakter, a stronie ujawniaj膮cej szczeg贸lnie zale偶y na skonkretyzowaniu przypadk贸w naruszenia obowi膮zk贸w, mo偶liwe jest przewidzenie kilku kar umownych o zr贸偶nicowanej wysoko艣ci zale偶nie od tego, do naruszenia lub niewykonania kt贸rych z obowi膮zk贸w聽 dojdzie. Dodatkowo warto pami臋ta膰 o zastrze偶eniu mo偶liwo艣ci dochodzenia odszkodowania odpowiadaj膮cego wysoko艣ci poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie pokryje wyrz膮dzonej szkody.

Na koniec, warto zasygnalizowa膰 tak偶e dwie istotne kwestie zwi膮zane z NDA, kt贸re mog膮 tak偶e zosta膰 bezpo艣rednio uwzgl臋dnione w jego tre艣ci. Po pierwsze, w przypadku gdyby dane udost臋pniane w ramach wsp贸艂pracy mia艂yby stanowi膰 dane osobowe, ich przetwarzanie powinno zosta膰 uregulowane odr臋bnie. Po drugie, udost臋pnione informacje mog膮 stanowi膰 utw贸r w rozumieniu prawa autorskiego w i tym przypadku NDA tak偶e nie stanowi podstawy do korzystania z utwor贸w, w zakresie w jakim wymaga艂oby tego zawarcie umowy licencji, czy przeniesienia praw w艂asno艣ci intelektualnej.

***

O autorce:

Katarzyna Zych 鈥撀 adwokat, cz艂onek Izby Adwokackiej w Warszawie. Od pocz膮tku kariery zawodowej zwi膮zana z obs艂ug膮 korporacyjn膮 sp贸艂ek kapita艂owych z sektora prywatnego i publicznego w ramach wsp贸艂pracy z renomowanymi kancelariami prawnymi. Specjalizuje si臋 w kompleksowym doradztwie z obszaru prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa zam贸wie艅 publicznych oraz w艂asno艣ci intelektualnej. Posiada wieloletnie do艣wiadczenie w zakresie obs艂ugi proces贸w inwestycyjnych na wszystkich etapach transakcji, finansowania d艂u偶nego przedsi臋biorstw, jak r贸wnie偶 zak艂adania, przekszta艂cania, 艂膮czenia i likwidacji dzia艂alno艣ci gospodarczej. Wieloletnie do艣wiadczenie w zakresie obs艂ugi korporacyjnej sp贸艂ek handlowych 艂膮czy z aktywnym wspieraniem rozwoju przedsi臋biorczo艣ci kobiet oraz ochrony przed dyskryminacj膮 i przemoc膮 wobec kobiet.