Zdj臋cie portetowe Katarzyny Zych, kt贸ra pisze o tym, czym jest nierejestrowana dzia艂alno艣膰

Rozw贸j w biznesie. Zmiana jednoosobowej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sp贸艂k臋

Katarzyna Zych

Skala prowadzonego biznesu niemal zawsze znajduje odzwierciedlenie w formie prawnej prowadzonej dzia艂alno艣ci. Niezale偶nie od tego, czy przedsi臋biorca sam b臋dzie tytu艂owa艂 si臋 prezesem, CEO, partnerem zarz膮dzaj膮cym, dost臋p do wielu kontrahent贸w oraz inwestor贸w dla jednoosobowego przedsi臋biorcy b臋dzie ograniczony i nie zawsze b臋dzie on traktowany jako r贸wnorz臋dny partner w biznesie. Czy s艂usznie oraz kiedy warto przeanalizowa膰 wady i zalety przekszta艂cenia w sp贸艂k臋?

Czy zawsze warto?

Zdecydowanie si臋 na zmian臋 formy dzia艂alno艣ci to g艂ownie efekt zwi臋kszaj膮cej si臋 skali rozwoju dzia艂alno艣ci, osi膮ganych obrot贸w, planowanej zmiany struktury w艂a艣cicielskiej, w tym nastawienie na pozyskanie inwestora lub r贸wnorz臋dnego partnera. Sp贸艂ka to przede wszystkich przejrzysta struktura organizacyjna i rachunkowa, gdzie regulacjom podlega niemal偶e ka偶dy aspekt zwi膮zany z bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 i odpowiedzialno艣ci膮 sp贸艂ki i zarz膮du. Sp贸艂ka posiada w艂asn膮 osobowo艣膰 prawn膮, tym samym to sama sp贸艂ka odpowiada za swoje zobowi膮zania. Przy czym, w przypadku sp贸艂ki z o.o., istniej膮 szczeg贸lne regulacje pozwalaj膮ce na poci膮gni臋cie do odpowiedzialno艣ci tak偶e cz艂onk贸w zarz膮du.

Jednoosobowa dzia艂alno艣膰 to zasadniczo preferowane rozwi膮zanie dla dzia艂alno艣ci o ma艂ej skali, gdzie przedsi臋biorca zamierza osobi艣cie podejmowa膰 ka偶d膮 decyzj臋 biznesow膮, ponosi膰 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 maj膮tkiem obecnym i przysz艂ym. Sprawdzi si臋 r贸wnie偶 przy niskich obrotach, na pocz膮tku rozwoju biznesowego oraz w przypadku traktowania dzia艂alno艣ci gospodarczej jako dodatkowego 藕r贸d艂a utrzymania. By膰 mo偶e jako najistotniejsz膮 wskaz贸wk臋 uzna膰 chyba nale偶y brak woli czy gospodarczego sensu w pozyskaniu partnera biznesowego, kt贸rego udzia艂 w przedsi臋wzi臋ciu mia艂by odzwierciedla膰 si臋 w posiadanych prawach i obowi膮zkach.

Kontynuowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej z wykorzystaniem dotychczasowego przedsi臋biorstwa, mo偶liwe jest na dwa sposoby: poprzez przekszta艂cenie jednoosobowej dzia艂alno艣ci gospodarczej w sp贸艂k臋 kapita艂ow膮 oraz poprzez wniesienie przedsi臋biorstwa aportem do nowo za艂o偶onej sp贸艂ki.

Przekszta艂cenie przedsi臋biorcy

W przypadku przekszta艂cenia obowi膮zuje zasada sukcesji, a wi臋c sp贸艂ka wst臋puje we wszystkie prawa i obowi膮zki przekszta艂canego przedsi臋biorcy, a tym samym kontynuowane s膮 wszelkie umowy. Nie s膮 wymagane 偶adne aneksy, czy dokonywanie przeniesienia praw i obowi膮zk贸w.

Sp贸艂ka przekszta艂cana pozostaje podmiotem m.in. zezwole艅, koncesji oraz ulg, kt贸re zosta艂y przyznane przedsi臋biorcy przed jego przekszta艂ceniem, chyba 偶e ustawa lub decyzja o聽udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wynika to bezpo艣rednio z regulacji prawnych.

Do przekszta艂cenia przedsi臋biorcy wymaga si臋:

  • sporz膮dzenia planu przekszta艂cenia przedsi臋biorcy wraz z za艂膮cznikami oraz opini膮 bieg艂ego rewidenta;
  • z艂o偶enia o艣wiadczenia o przekszta艂ceniu przedsi臋biorcy;
  • powo艂ania cz艂onk贸w organ贸w sp贸艂ki przekszta艂conej;
  • zawarcia umowy sp贸艂ki albo podpisania statutu sp贸艂ki przekszta艂conej;
  • dokonania w rejestrze wpisu sp贸艂ki przekszta艂conej i wykre艣lenia przedsi臋biorcy przekszta艂canego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

W przypadku wyboru przekszta艂cenia trzeba liczy膰 si臋 z trwaj膮c膮 do kilku miesi臋cy procedur膮 przekszta艂ceniow膮. Nale偶y mie膰 na uwadze koszty poszczeg贸lnych dokument贸w, w tym bilansu, sprawozdania finansowego oraz taksy notarialnej. Dodatkowo, warto z ksi臋gowo艣ci膮 om贸wi膰 kwestie podatkowe, w tym dowiedzie膰 si臋 m.in. na czym polega neutralno艣膰 na gruncie podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku VAT w przypadku przekszta艂cenia.

PRZECZYTAJ TAK呕E: Czy barter jest dla ka偶dego?

Przedsi臋biorstwo wnoszone aportem

Innym sposobem umo偶liwiaj膮cym rozw贸j dzia艂alno艣膰 jednoosobowego przedsi臋biorcy w sp贸艂k臋 stanowi wniesienie przedsi臋biorstwa aportem do sp贸艂ki. W tym przypadku sp贸艂ka kapita艂owa zostaje zawi膮zana ju偶 na pocz膮tku procedury i w zamian za obj臋cie udzia艂贸w/akcji przedsi臋biorca nabywa okre艣lon膮 ilo艣膰 udzia艂贸w w sp贸艂ce. Mo偶e zosta膰 jedynym wsp贸lnikiem lub od razu uwzgl臋dni膰 udzia艂 partner贸w biznesowych lub inwestor贸w jako udzia艂owc贸w.

Przybli偶enia wymaga zar贸wno zakres poj臋cia przedsi臋biorstwa, jak i aportu.

Ustawowa definicja przedsi臋biorstwa wskazuje, 偶e jest ono zorganizowanym zespo艂em sk艂adnik贸w niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej. Obejmuje ono w szczeg贸lno艣ci, m.in. oznaczenie indywidualizuj膮ce przedsi臋biorstwo, w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci lub ruchomo艣ci, wierzytelno艣ci, 艣rodki pieni臋偶ne,聽koncesje, patenty i inne prawa w艂asno艣ci przemys艂owej,聽maj膮tkowe prawa autorskie i maj膮tkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsi臋biorstwa.

Aport natomiast to okre艣lenie dla wk艂adu niepieni臋偶nego wnoszonego do sp贸艂ki, przeciwie艅stwo 艣rodk贸w pieni臋偶nych. W przypadku sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 procedura jest uproszczona 鈥 wniesienie do sp贸艂ki aportu nie wymaga jego wyceny przez bieg艂ego rewidenta (odmiennie ni偶 w przypadku sp贸艂ki akcyjnej). Sami wsp贸lnicy okre艣laj膮 warto艣膰 przedsi臋biorstwa 鈥 aportu i jak r贸wnie偶 liczb臋 i warto艣膰 nominaln膮 obj臋tych w zamian udzia艂贸w.

Przyst膮pienie do sp贸艂ki i obj臋cie udzia艂贸w za aport uzupe艂nia odr臋bnie zawierania umowa przeniesienia przedsi臋biorstwa na sp贸艂k臋. Procedur臋 wniesienia aportem przedsi臋biorstwa do sp贸艂ki kapita艂owej ko艅czy wpisanie zmian w rejestrze przedsi臋biorc贸w KRS. To za艣 umo偶liwia wykre艣lenie przedsi臋biorcy z CEIDG. Przekszta艂cenie w sp贸艂k臋 kapita艂ow膮 stanowi w tym przypadku podstaw臋 prawna do wykre艣lenia.

Procedura wniesienia aportem r贸偶ni si臋 przede wszystkim na p艂aszczy藕nie skutk贸w prawnych. W tym przypadku nie ma 偶adnej automatycznej kontynuacji dzia艂alno艣ci. Umowy z kontrahentami wymagaj膮 dokonania zmiany podmiotu. Cz臋sto w umowach zastrze偶ona jest zgoda kontrahenta na dokonanie cesji praw i obowi膮zk贸w.

Obie opisane powy偶ej procedury to proces sformalizowany, jednak schematyczny i przejrzysty w sytuacji, gdy dojdzie do jego realizacji. Tym samym, formalno艣ci w tym przypadku nie powinny stanowi膰 aspektu determinuj膮cego decyzj臋 biznesow膮. Na poczet tego warto natomiast rozwa偶y膰 wynikaj膮ce z tego mo偶liwo艣ci biznesowe, zmiany organizacyjne, prawne i rachunkowe.

***

O Autorce:

Katarzyna Zych –聽 adwokat, cz艂onek Izby Adwokackiej w Warszawie. Od pocz膮tku kariery zawodowej zwi膮zana z obs艂ug膮 korporacyjn膮 sp贸艂ek kapita艂owych z sektora prywatnego i publicznego w ramach wsp贸艂pracy z renomowanymi kancelariami prawnymi. Specjalizuje si臋 w kompleksowym doradztwie z obszaru prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa zam贸wie艅 publicznych oraz w艂asno艣ci intelektualnej. Posiada wieloletnie do艣wiadczenie w聽zakresie obs艂ugi proces贸w inwestycyjnych na wszystkich etapach transakcji, finansowania d艂u偶nego przedsi臋biorstw, jak r贸wnie偶 zak艂adania, przekszta艂cania, 艂膮czenia i聽likwidacji dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Wieloletnie do艣wiadczenie w zakresie obs艂ugi korporacyjnej sp贸艂ek handlowych 艂膮czy z aktywnym wspieraniem rozwoju przedsi臋biorczo艣ci kobiet oraz ochrony przed dyskryminacj膮 i przemoc膮 wobec kobiet.