Kobieta na home office z r臋cznikiem na g艂owie (Foto. Canva Pro)

Kiedy Polacy m贸wi膮 sobie do艣膰. Zdrowie i relacje w pracy

Co drugi Polak posiadaj膮cy prac臋 deklaruje, 偶e rzuci艂by j膮, je艣li negatywnie wp艂ywa艂aby na zdrowie fizyczne lub psychiczne 鈥 wynika z najnowszych bada艅 Pracuj.pl. Pracownicy w Polsce w teorii zdaj膮 si臋 mie膰 rosn膮c膮 艣wiadomo艣膰 znaczenia dobrych relacji i odpowiedniego balansu w 偶yciu zawodowym. Mimo to w praktyce wci膮偶 mierz膮 si臋 z wieloma wyzwaniami, cz臋sto decyduj膮cymi o poszukiwaniu nowej pracy. Dlaczego m贸wimy sobie 鈥瀌o艣膰鈥, co pozwala nam zosta膰 na d艂u偶ej u pracodawcy i jak pandemia wp艂yn臋艂a na nasz dobrostan w pracy? O tym piszemy w materiale z badania 鈥濶owe oblicza pracy鈥.

W poszukiwaniu lepszych relacji i balansu

Polacy pozostaj膮 mobilni zawodowo, a ponad co trzeci deklaruje, 偶e aktywnie szuka nowej pracy. Najbardziej wyr贸偶niaj膮cymi si臋 i najcz臋stszymi motywacjami do podj臋cia takiego kroku s膮 kwestie finansowe,聽zw艂aszcza w dobie wysokiej inflacji. Jednak w艣r贸d czynnik贸w decyduj膮cych o zmianie 聽zawodowej istotne s膮 tak偶e 鈥瀖i臋kkie aspekty鈥, zwi膮zane z relacjami, poczuciem docenienia, kondycj膮 psychiczn膮.聽
Na prze艂omie 2021 i 2022 roku na ca艂ym 艣wiecie g艂o艣no m贸wi艂o si臋 o 鈥瀏reat resignation鈥 (ang. 鈥瀢ielka rezygnacja鈥), czyli masowych odej艣ciach z pracy, odnotowywanych szczeg贸lnie w Stanach Zjednoczonych. Za jedne z kluczowych przyczyn tego zjawiska uznawane s膮 niezadowolenie z pracy czy ch臋膰 zadbania o w艂asne zdrowie psychiczne. W efekcie nawet 4 na 10 Amerykan贸w my艣la艂o o opuszczeniu obecnego pracodawcy.
Ostatnie kilkadziesi膮t miesi臋cy z r贸偶nych powod贸w dostarcza艂o pracownikom w wielu krajach r贸偶norodnych napi臋膰 i trudno艣ci. Czy ten czas wp艂yn膮艂 na wag臋, jak膮 jako Polacy przyk艂adamy do relacji i zdrowia psychicznego w 艣rodowisku zawodowym? By odpowiedzie膰 na te i wiele innych pyta艅, zesp贸艂 Pracuj.pl przygotowa艂 badanie 鈥濶owe oblicza pracy鈥, w kt贸rym o opinie dotycz膮ce 偶ycia zawodowego zapytali艣my 2128 Polak贸w.

Negatywny wp艂yw na zdrowie? Wielu m贸wi 鈥瀗ie鈥

Badania Pracuj.pl wskazuj膮, 偶e Polacy 鈥 przynajmniej na poziomie deklaracji 鈥 wykazuj膮 si臋 stosunkowo du偶膮 gotowo艣ci膮 na porzucenie pracy, kt贸ra wp艂ywa na nich negatywnie. Najcz臋艣ciej wskazywan膮 motywacj膮 jest pogarszanie si臋 zdrowia fizycznego. By艂oby ono przyczyn膮 porzucenia pracodawcy przez po艂ow臋 respondent贸w. Tylko nieco rzadziej do rezygnacji z obecnego miejsca zatrudnienia sk艂oni艂oby badanych pogarszaj膮ce si臋 zdrowie psychiczne, wskazywane przez 45% respondent贸w. Odsetek w obu przypadkach jest znacznie wy偶szy, ni偶 w przypadku pojawienia si臋 wypalenia zawodowego. Ten aspekt sk艂oni艂by do porzucenia pracy znacznie mniej, bo 27% Polak贸w badanych przez Pracuj.pl.
Zdrowie i relacje w pracy - Infografika

Co interesuj膮ce, do porzucenia pracy w ka偶dym z przypadk贸w bardziej sk艂onni s膮 m臋偶czy藕ni. Pogarszaj膮ce si臋 zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe s膮 natomiast motywacjami do rezygnacji nieco cz臋艣ciej dla os贸b w m艂odszym wieku. Wraz ze sta偶em pracy taka sk艂onno艣膰 maleje.

Podobne proporcje dostrzec mo偶na tak偶e w艣r贸d Polak贸w, kt贸rzy s膮 sk艂onni porzuci膰 obecn膮 prac臋 i zmieni膰 j膮 na mniej p艂atn膮. Najcz臋艣ciej motywacj膮 jest pogarszanie si臋 zdrowia fizycznego (45%), nieco rzadziej wskazywano gorsze zdrowie psychiczne (42%), a wyra藕nie rzadziej wskazywane by艂o wypalenie zawodowe (27%).

We wsp贸艂czesnym 偶yciu zawodowym d膮偶ymy do realizacji wielu ambicji, czasem trudnych do pogodzenia. Chcemy godnie zarabia膰 i mie膰 ciekaw膮 prac臋, ale jednocze艣nie zachowa膰 zdrowy dystans do obowi膮zk贸w. D膮偶enie do jednoczesnego spe艂nienia tych wymaga艅 jest cz臋st膮 motywacj膮 do zmiany miejsca zatrudnienia, kt贸r膮 u艂atwia dobra koniunktura na rynku pracy. Interesuj膮ce jest, 偶e wed艂ug naszych bada艅 Polacy nieco cz臋艣ciej s膮 sk艂onni porzuci膰 prac臋, kt贸r膮 uwa偶aj膮 za szkodliw膮, nie posiadaj膮c 偶adnej alternatywy, ni偶 zmieni膰 j膮 na mniej p艂atn膮, ale gwarantuj膮c膮 lepszy balans. W obu przypadkach oko艂o po艂owy badanych by艂oby gotowych podj膮膰 decyzj臋 o odej艣ciu. Jednak praktyka dowodzi, 偶e bez pomocy odpowiednich ekspert贸w wci膮偶 sami cz臋sto zbyt p贸藕no orientujemy si臋, 偶e w pracy przekroczyli艣my granic臋, za kt贸r膮 偶ycie zawodowe zaczyna negatywnie wp艂ywa膰 na nasze zdrowie psychiczne czy fizyczne. Odpowiednio szybkie wykrywanie i przeciwdzia艂anie tym procesom jest wa偶n膮 cech膮 zar贸wno najlepszych pracownik贸w, jak i pracodawc贸w

Relacje motywuj膮 do pozostania i鈥 zmiany

Jak wykaza艂y ostatnie badania Pracuj.pl, relacje mi臋dzyludzkie w pracy maj膮 tak偶e niebagatelny wp艂yw na聽mobilno艣膰 zawodow膮 Polak贸w. Dba艂o艣膰 o ten aspekt odgrywa szczeg贸ln膮 rol臋 w utrzymaniu pracownik贸w w firmie na d艂u偶ej. Co trzeci badany respondent wskazuje, 偶e do pozostania w obecnym miejscu przekonuje panuj膮ca w firmie dobra atmosfera, niewiele rzadziej wskazywane by艂y dobre relacje z prze艂o偶onym. Ponadto co czwarty respondent nie szukaj膮cy nowej pracy przyznawa艂, 偶e wa偶n膮 motywacj膮 jest poczucie bycia docenionym.
Zdrowie i relacje w pracy - Infografika

Dla os贸b przynajmniej pobie偶nie 艣ledz膮cych trendy na rynku pracy nie jest zaskoczeniem, 偶e do zmiany pracodawcy najcz臋艣ciej sk艂aniaj膮 Polak贸w lepsze zarobki w innych miejscach. Jednak nie mo偶na lekcewa偶y膰 motywacji zwi膮zanych z relacjami i zdrowiem psychicznym. Blisko co czwarty respondent rozgl膮daj膮cy si臋 za nowymi ofertami robi to, bo czuje si臋 niedoceniony. Kolejne 17% motywuje do zmiany z艂a atmosfera panuj膮ca w firmie. Pewn膮 doz臋 optymizmu pozwala zachowa膰 fakt, 偶e tylko 7% badanych wskazuje na z艂e relacje z szefami jako kluczow膮 przyczyn臋 zmiany pracy.

Zdrowie i relacje w pracy - Infografika

Pandemia: wymagaj膮ca pr贸ba relacji i empatii

Cho膰 czasem trudno w to uwierzy膰, z pandemi膮 koronawirusa w Polsce mierzymy si臋 od niemal 2,5 roku. Wci膮偶 nie spos贸b w pe艂ni oszacowa膰, jak ten czas wp艂ynie d艂ugofalowo na zdrowie psychiczne Polak贸w i ich relacje z otoczeniem. Jednak ju偶 dzi艣 dostrzec mo偶na, 偶e okres pandemii spowodowa艂 w wielu wypadkach zar贸wno pozytywne, jak i negatywne procesy wp艂ywaj膮ce na kontakty mi臋dzyludzkie.

Nie inaczej jest w 艣wiecie pracy. Z bada艅 Pracuj.pl wynika, 偶e 54% pracuj膮cych Polak贸w deklaruje wp艂yw pandemii na ich relacje ze wsp贸艂pracownikami. Co trzeci respondent do艣wiadczy艂 zar贸wno z艂ych, jak i dobrych zjawisk z tym zwi膮zanych, 14% – wy艂膮cznie pozytywnych, natomiast 7% – wy艂膮cznie negatywnych.

Zdrowie i relacje w pracy - Infografika

Do 鈥瀓asnych stron鈥 relacji w pracy podczas pandemii zalicza si臋 na pewno wzajemna pomoc, przejawiaj膮ca si臋 we wsparciu mi臋dzy cz艂onkami zespo艂u (33%), wi臋kszej solidarno艣ci (30%) oraz wsparciu mentalnym od wsp贸艂pracownik贸w (24%). Osoby, kt贸re do艣wiadczy艂y dobrych zjawisk zwi膮zanych z czasem pandemii zwraca艂y tak偶e uwag臋 na wi臋ksze zrozumienie r贸偶norodno艣ci: otwarto艣膰 na r贸偶ne pogl膮dy na temat pandemii (32%) oraz na specyfik臋 sytuacji rodzic贸w maj膮cych dzieci, kt贸re ucz膮 si臋 zdalnie (28%). Ostatnie 2,5 roku, mimo ograniczenia kontaktu w cz臋艣ci miejsc pracy, sta艂o si臋 tak偶e czasem narodzin nowych przyja藕ni (25%).

Zdrowie i relacje w pracy - Infografika

Pandemia uwolni艂a jednak tak偶e nie tylko pozytywne, ale i negatywne procesy. W艣r贸d najcz臋艣ciej wskazywanych 鈥瀋iemnych stron鈥 relacji w dobie koronawirusa wskazywane by艂y te zwi膮zane z kontaktem mi臋dzyludzkim, spadkiem empatii i kwestiami konfliktogennymi. Do pierwszej grupy zaliczaj膮 si臋 os艂abienie relacji w zespole (46%) i rzadsze kontakty ze wsp贸艂pracownikami (42%). W drugiej znalaz艂y si臋 spadek wzajemnego zaufania w zespole (32%) oraz mniejsza empatia i samolubno艣膰 (29%). Do trzeciej natomiast zaliczaj膮 si臋 k艂贸tnie i konflikty na temat pandemii (34%) oraz niesprawiedliwy podzia艂 obowi膮zk贸w przez braki kadrowe (21%).

Pandemia koronawirusa uwypukli艂a wiele zjawisk, zar贸wno pozytywnych, jak i negatywnych w 偶yciu organizacji. Solidarno艣ci, przyja藕ni i zrozumieniu mi臋dzy pracownikami towarzyszy艂y niestety tak偶e nieufno艣膰, obawy czy konflikty. Wiele z tych zjawisk jest naturalnych dla du偶ych spo艂eczno艣ci. To, kt贸re z nich b臋d膮 nabiera膰 na sile, zale偶y jednak od przejrzystej i transparentnej komunikacji. Z naszych do艣wiadcze艅 wynika, 偶e firmy stawiaj膮ce du偶y nacisk na klarowne informowanie pracownik贸w, wzmacniaj膮ce wymian臋 wiedzy i kontakt, cz臋艣ciej buduj膮 dobre zespo艂y. Tak偶e takie, kt贸re radz膮 sobie i wzajemnie si臋 wspieraj膮 w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach

W poszukiwaniu balansu

Przeprowadzone na koniec 2020 roku badanie Pracuj.pl wykazywa艂o, 偶e ponad po艂owa Polak贸w postrzega dzisiejsz膮 prac臋 zawodow膮 jako聽藕r贸d艂o wi臋kszych napi臋膰 i stresu, ni偶 10 lat temu. Cho膰 aktywno艣膰 pracodawc贸w i zaanga偶owanie pracownik贸w pozwalaj膮 patrze膰 z optymizmem na mo偶liwo艣ci zmiany pracy na lepsz膮, warto takie kroki podejmowa膰 w przemy艣lany spos贸b, by unikn膮膰 wspomnianej wcze艣niej 鈥瀢ielkiej rezygnacji鈥.
W sieci nie brakuje 藕r贸de艂 wiedzy o pracodawcach, ich aktywno艣ci czy warto艣ciach firmy. Chc膮c unikn膮膰 wypalenia zawodowego czy do艂膮czy膰 do zespo艂u, kt贸ry pasuje do nas temperamentem, warto po艣wi臋ci膰 sporo czasu na lepsze poznanie potencjalnego szefa czy wsp贸艂pracownik贸w. I cho膰 staranie o wy偶sze zarobki to nieod艂膮czny, wa偶ny element 偶ycia zawodowego, dobrze by w parze z nimi sz艂a odpowiadaj膮ca nam kultura firmy czy styl pracy, kt贸ry nie obci膮偶a naszego zdrowia.