Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Kobiety w mundurach

Kobiety w mundurach

Służby mundurowe kojarzą się z męskim, twardym światem. Co motywuje kobiety do wybrania tej ścieżki kariery, pisze Aleksandra Komar.

Służby mundurowe – brzmi poważnie i kojarzy się bezpośrednio z męskim, twardym światem. Otóż dane statystyczne wskazują, że liczba kobiet w służbach mundurowych stale rośnie. Z drugiej strony kobiety w służbach mundurowych są jedną z najbardziej zagrożonych dyskryminacją grup zawodowych ze względu na płeć.

Faktem pozostaje, że kobiety są obecne w służbach, a społeczeństwo i politycy coraz częściej dostrzegają ich znaczenie dla lepszego wypełniania obowiązków służbowych. Premier Donald Tusk na uroczystościach związanych z powołaniem Zespołu „Kobiety w służbach mundurowych” w 2014 roku zaznaczył, że „w służbach mundurowych są całe dziedziny, w których kobiety są nie do zastąpienia. – Chodzi np. o przemoc czy przestępczość w rodzinie. W bardzo wielu przypadkach policjantki mogą zdecydowanie lepiej funkcjonować ze względu na pewien typ relacji w czasie śledztwa – podkreślił Donald Tusk. – Na misjach, wśród żołnierzy, mamy przykłady bardzo delikatnych działań, gdzie kobiety zdecydowanie skuteczniej wykonują nawet najbardziej ryzykowne zadania – wyjaśnił.”*
Może nie długo będziemy mogli powiedzieć o zjawisku „feminizacji służb mundurowych”.

Na początku warto zastanowić się, dlaczego służby mundurowe są atrakcyjne dla kobiet?

Poniżej przedstawiłam 7 powodów, które według mnie bez wątpienia motywują kobiety do podjęcia służby.

1. Jasne kryteria rekrutacji
Każda służba mundurowa posiada jasno i wyraźnie określone procedury naboru. Z większością procedur, oczywiście w ograniczonym zakresie, można zapoznać się na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych formacji. Standardowa procedura zawiera testy z wiedzy ogólnej, testy psychologiczne oraz sprawnościowe. Zaznaczyć należy, że Policja i Państwowa Straż Pożarna równouprawnienie rozumieją w sposób dosłowny i testy sprawnościowe są takie same zarówno dla kandydatek, jak i kandydatów.

2. Stabilność zatrudnienia
Funkcjonariusze mają specyficzną formę zatrudnienia, jakim jest akt mianowania. Ze względu na szczegółowe określenie w aktach normatywnych okoliczności zwolnienia funkcjonariusza ze służby – można uznać, że funkcjonariusze mają zapewnioną posadę do emerytury. Dzięki temu funkcjonariuszki nie muszą się obawiać, że urodzenie dziecka będzie początkiem ich końca w służbie.

3. Urlopy macierzyńskie
Funkcjonariuszy służb mundurowych obowiązują regulacje prawne zawarte w odpowiednich ustawach, obszary niezdefiniowane podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego. I tak jest w przypadku urlopów macierzyńskich – funkcjonariuszki podlegają w tym zakresie pod zapisy Kodeksu Pracy, który w sposób szczegółowy opisuje prawa związane z macierzyństwem.

4. Przywileje finansowe
Funkcjonariuszom z tytułu pełnienia służby przysługuję wiele przywilejów finansowych. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • raz w roku nieodpłatne umundurowanie albo równoważnik pieniężny,
  • funkcjonariuszowi i jego rodzinie przysługuje raz w roku prawo przejazdu na koszt właściwej służby lub równoważnik finansowy
  • dopłata do wypoczynku dla całej rodziny tzw. „wakacje pod gruszą”
  • „13-stka” czyli dodatkowa pensja funkcjonariusza wypłacana raz w roku
  • premie, nagrody oraz dodatki uznaniowe – niestety ich przyznanie oraz wysokość zależy od przełożonych

5. Niestandardowe godziny pełnienia służby
Należy zaznaczyć, że służby mundurowe posiadają stanowiska, które umożliwiają pełnienie służby w wymiarze 24-godzinnym lub 12-godzinnym. Stawarza to funkcjonariuszkom możliwość dopasowania życia zawodowego do życia rodzinnego.

6. Ochrona przed patologiami w miejscu pełnienia służby
Należy pamiętać, że funkcjonariusze są osobami publicznymi, których szczególnie powinna charakteryzować nienaganna postawa. Niestety funkcjonariusze to też ludzie, dlatego w tym celu każda służba posiada swoje Kodeksy Etyki, których celem jest ochrona zasad wspólnego życia oraz propagowanie pożądanych cech. Służby mundurowe coraz więcej uwagi poświęcają eliminowaniu zjawisk patologicznych: przemocy, mobbingu, dyskryminacji oraz molestowaniu seksualnemu w miejscu pełnienia służby.

7. Służby przyjazne kobietom?
W 2014 roku Premier Donald Tusk powołał Zespół opiniodawczo-doradczy Pełnomocnika ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”. Celem powołanego Zespołu jest przede wszystkim współpraca oraz wymiana praktyk dotyczących realizacji równości szans kobiet i mężczyzn w poszczególnych służbach, tak aby potencjał kobiet był jak najbardziej doceniony i wykorzystany. Do pozostałych celów Zespołu należy m.in. tworzenie polityk antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych w służbach, monitorowanie zagadnień związanych z zasadami rekrutacji kobiet do poszczególnych formacji mundurowych oraz projektów mających na celu stymulowanie rozwoju kobiet w służbach mundurowych.

Jestem ciekawa, jakie są Wasze opinie i przemyślenia, czy warto zostać funkcjonariuszką służb mundurowych?

***

Aleksandra Komar – z wykształcenia politolog. Obecnie doktorantka, a tym samym badaczka świata, a dokładnie świata kobiet. Zajmuje się pozycją kobiet w sferze publicznej, a od pewnego czasu podjęła wyzwanie analizowania sytuacji kobiet w służbach mundurowych. Swoje zainteresowania rozpoczęła od mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji – czyli najgorszych patologii w środowisku pracy. Wierzy, że kobiety mogą osiągać szczyty, nawet w sferze publicznej.

***

*https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-na-uroczystosci-powolania-zespolu-kobiety-w-sluzbach-mundurowych.html, 10.05.2014

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close