Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Kobiety w mundurach

Kobiety w mundurach

Służby mundurowe kojarzą się z męskim, twardym światem. Co motywuje kobiety do wybrania tej ścieżki kariery, pisze Aleksandra Komar.

Służby mundurowe – brzmi poważnie i kojarzy się bezpośrednio z męskim, twardym światem. Otóż dane statystyczne wskazują, że liczba kobiet w służbach mundurowych stale rośnie. Z drugiej strony kobiety w służbach mundurowych są jedną z najbardziej zagrożonych dyskryminacją grup zawodowych ze względu na płeć.

Faktem pozostaje, że kobiety są obecne w służbach, a społeczeństwo i politycy coraz częściej dostrzegają ich znaczenie dla lepszego wypełniania obowiązków służbowych. Premier Donald Tusk na uroczystościach związanych z powołaniem Zespołu „Kobiety w służbach mundurowych” w 2014 roku zaznaczył, że „w służbach mundurowych są całe dziedziny, w których kobiety są nie do zastąpienia. – Chodzi np. o przemoc czy przestępczość w rodzinie. W bardzo wielu przypadkach policjantki mogą zdecydowanie lepiej funkcjonować ze względu na pewien typ relacji w czasie śledztwa – podkreślił Donald Tusk. – Na misjach, wśród żołnierzy, mamy przykłady bardzo delikatnych działań, gdzie kobiety zdecydowanie skuteczniej wykonują nawet najbardziej ryzykowne zadania – wyjaśnił.”*
Może nie długo będziemy mogli powiedzieć o zjawisku „feminizacji służb mundurowych”.

Na początku warto zastanowić się, dlaczego służby mundurowe są atrakcyjne dla kobiet?

Poniżej przedstawiłam 7 powodów, które według mnie bez wątpienia motywują kobiety do podjęcia służby.

1. Jasne kryteria rekrutacji
Każda służba mundurowa posiada jasno i wyraźnie określone procedury naboru. Z większością procedur, oczywiście w ograniczonym zakresie, można zapoznać się na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych formacji. Standardowa procedura zawiera testy z wiedzy ogólnej, testy psychologiczne oraz sprawnościowe. Zaznaczyć należy, że Policja i Państwowa Straż Pożarna równouprawnienie rozumieją w sposób dosłowny i testy sprawnościowe są takie same zarówno dla kandydatek, jak i kandydatów.

2. Stabilność zatrudnienia
Funkcjonariusze mają specyficzną formę zatrudnienia, jakim jest akt mianowania. Ze względu na szczegółowe określenie w aktach normatywnych okoliczności zwolnienia funkcjonariusza ze służby – można uznać, że funkcjonariusze mają zapewnioną posadę do emerytury. Dzięki temu funkcjonariuszki nie muszą się obawiać, że urodzenie dziecka będzie początkiem ich końca w służbie.

3. Urlopy macierzyńskie
Funkcjonariuszy służb mundurowych obowiązują regulacje prawne zawarte w odpowiednich ustawach, obszary niezdefiniowane podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego. I tak jest w przypadku urlopów macierzyńskich – funkcjonariuszki podlegają w tym zakresie pod zapisy Kodeksu Pracy, który w sposób szczegółowy opisuje prawa związane z macierzyństwem.

4. Przywileje finansowe
Funkcjonariuszom z tytułu pełnienia służby przysługuję wiele przywilejów finansowych. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • raz w roku nieodpłatne umundurowanie albo równoważnik pieniężny,
  • funkcjonariuszowi i jego rodzinie przysługuje raz w roku prawo przejazdu na koszt właściwej służby lub równoważnik finansowy
  • dopłata do wypoczynku dla całej rodziny tzw. „wakacje pod gruszą”
  • „13-stka” czyli dodatkowa pensja funkcjonariusza wypłacana raz w roku
  • premie, nagrody oraz dodatki uznaniowe – niestety ich przyznanie oraz wysokość zależy od przełożonych

5. Niestandardowe godziny pełnienia służby
Należy zaznaczyć, że służby mundurowe posiadają stanowiska, które umożliwiają pełnienie służby w wymiarze 24-godzinnym lub 12-godzinnym. Stawarza to funkcjonariuszkom możliwość dopasowania życia zawodowego do życia rodzinnego.

6. Ochrona przed patologiami w miejscu pełnienia służby
Należy pamiętać, że funkcjonariusze są osobami publicznymi, których szczególnie powinna charakteryzować nienaganna postawa. Niestety funkcjonariusze to też ludzie, dlatego w tym celu każda służba posiada swoje Kodeksy Etyki, których celem jest ochrona zasad wspólnego życia oraz propagowanie pożądanych cech. Służby mundurowe coraz więcej uwagi poświęcają eliminowaniu zjawisk patologicznych: przemocy, mobbingu, dyskryminacji oraz molestowaniu seksualnemu w miejscu pełnienia służby.

7. Służby przyjazne kobietom?
W 2014 roku Premier Donald Tusk powołał Zespół opiniodawczo-doradczy Pełnomocnika ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”. Celem powołanego Zespołu jest przede wszystkim współpraca oraz wymiana praktyk dotyczących realizacji równości szans kobiet i mężczyzn w poszczególnych służbach, tak aby potencjał kobiet był jak najbardziej doceniony i wykorzystany. Do pozostałych celów Zespołu należy m.in. tworzenie polityk antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych w służbach, monitorowanie zagadnień związanych z zasadami rekrutacji kobiet do poszczególnych formacji mundurowych oraz projektów mających na celu stymulowanie rozwoju kobiet w służbach mundurowych.

Jestem ciekawa, jakie są Wasze opinie i przemyślenia, czy warto zostać funkcjonariuszką służb mundurowych?

***

Aleksandra Komar – z wykształcenia politolog. Obecnie doktorantka, a tym samym badaczka świata, a dokładnie świata kobiet. Zajmuje się pozycją kobiet w sferze publicznej, a od pewnego czasu podjęła wyzwanie analizowania sytuacji kobiet w służbach mundurowych. Swoje zainteresowania rozpoczęła od mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji – czyli najgorszych patologii w środowisku pracy. Wierzy, że kobiety mogą osiągać szczyty, nawet w sferze publicznej.

***

*https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-na-uroczystosci-powolania-zespolu-kobiety-w-sluzbach-mundurowych.html, 10.05.2014

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!