Jakie korzy艣ci przynosi ograniczanie 艣ladu w臋glowego opowiada Adam Targowski, Skanska

Jakie korzy艣ci przynosi ograniczanie 艣ladu w臋glowego?

Magda Mikos

O tym, dlaczego bran偶a budowlana powinna dzia艂a膰 zgodnie z zasadami zr贸wnowa偶onego rozwoju, w jaki spos贸b mo偶e to robi膰 i jakie korzy艣ci z tego czerpa膰 opowiada Adam Targowski 鈥 Dyrektor ds. Zr贸wnowa偶onego Rozwoju w sp贸艂ce biurowej Skanska w regionie CEE.

Jako jedna z wiod膮cych na rynku grup dewelopersko-budowlanych idziecie z duchem czasu wybieraj膮c ekologiczn膮 艣cie偶k臋 rozwoju. Dlaczego dyskusja na temat redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych jest szczeg贸lnie wa偶na w Waszej bran偶y?

Kwestia wp艂ywu szeroko rozumianego budownictwa na 艣rodowisko naturalne jest niew膮tpliwie istotnym obszarem, w kt贸rym nale偶y podj膮膰 zdecydowane kroki. Zar贸wno spo艂ecze艅stwo, jak i 艣wiatowe korporacje s膮 tego coraz bardziej 艣wiadome, czego potwierdzeniem jest przywi膮zywanie rosn膮cej wagi do wprowadzania strategii zr贸wnowa偶onego rozwoju, na sta艂e wpisanej w dzia艂alno艣膰 biznesow膮 firm, a tak偶e rosn膮ca rola ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), obejmuj膮cego dzia艂ania podejmowane przez firmy z punktu widzenia ich wp艂ywu na ochron臋 艣rodowiska, dbanie o spo艂ecze艅stwo i prowadzenie 艂adu korporacyjnego. Problem ten jest tak偶e konsekwentnie omawiany na poziomie ca艂ej Unii Europejskiej, o czym 艣wiadcz膮 wszelkie inicjatywy i plany rozwoju dotycz膮ce pa艅stw cz艂onkowskich, jak m.in. Europejski Zielony 艁ad, zak艂adaj膮cy osi膮gni臋cie neutralno艣ci klimatycznej do 2050 r. Warto podkre艣li膰, 偶e obecnie ok. 75% budynk贸w w UE jest nieefektywnych energetycznie. Poprawa efektywno艣ci energetycznej i ograniczenie 艣ladu w臋glowego budynk贸w poprzez ich ulepszanie, wprowadzanie inteligentnych rozwi膮za艅 czy u偶ycie energooszcz臋dnych materia艂贸w, jest zatem kluczowym obszarem, w kt贸rym niew膮tpliwie le偶y przysz艂o艣膰 bran偶y.

W Polsce temat odpowiedzialno艣ci ekologicznej dopiero od niedawna przebija si臋 do g艂贸wnego nurtu. Skanska to szwedzkie przedsi臋biorstwo. Czy w Skandynawii firmy przyk艂adaj膮 wag臋 do zmniejszania 艣ladu w臋glowego?

Mo偶na powiedzie膰, 偶e skandynawska gospodarka idzie rami臋 w rami臋 z ekologi膮. Tamtejsze kraje, w tym przedsi臋biorcy, przyk艂adaj膮 du偶膮 wag臋 do kwestii zmian klimatycznych i aktywnie dzia艂aj膮 w kontek艣cie opracowywania nowych technologii i metod maj膮cych umo偶liwi膰 popraw臋 klimatu. Zielona energia jest w krajach skandynawskich widoczna nie tylko w wieloletnich planach pa艅stw, ale tak偶e w nowych i stale rozwijanych inicjatywach biznesowych czy obszarach dzia艂ania startup贸w. Wiele z takich rozwi膮za艅 jest zwi膮zanych z obszarami energii pozyskiwanej z powietrza, wody czy s艂o艅ca. W Skandynawii mocno zaawansowane s膮 r贸wnie偶 projekty zwi膮zane z wodorem. 艢wiadomo艣膰 ekologiczna Polak贸w w tym obszarze ro艣nie z roku na rok i cho膰 daleko nam jeszcze do kraj贸w skandynawskich, to jeste艣my na dobrej drodze.

Nasza planeta w obliczu kryzysu klimatycznego i 艣rodowiskowego wymaga zdecydowanych dzia艂a艅. Jakie kroki podj臋li艣cie, by ograniczy膰 emisj臋 CO2?

Zr贸wnowa偶ony rozw贸j to obszar le偶膮cy u podstaw dzia艂alno艣ci Skanska, stanowi膮cy kluczowy element naszego biznesu. Realizuj膮c nasze budynki zwracamy uwag臋 nie tylko na zapewnienie komfortu u偶ytkownik贸w, ale co r贸wnie istotne 鈥 na zminimalizowanie 艣ladu w臋glowego i wp艂ywu na 艣rodowisko. W ramach grupy ustanowili艣my cele klimatyczne, zak艂adaj膮ce zredukowanie emisji dwutlenku w臋gla o 50% do 2030 roku oraz osi膮gni臋cie neutralno艣ci emisyjnej do roku 2045. Za艂o偶enie to obejmuje wszystkie obszary dzia艂alno艣ci Skanska – zar贸wno na poziomie operacyjnym, korporacyjnym, jak i budowlanym. Mamy te偶 wieloletnie i聽stale rozwijane do艣wiadczenie w zakresie obszar贸w zwi膮zanych z efektywno艣ci膮 energetyczn膮, kt贸ra jest kluczowym aspektem pod k膮tem ograniczania 艣ladu w臋glowego budynk贸w. Jedn膮 z innowacji jest np. wykorzystanie perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, kt贸re maj膮 pom贸c w d膮偶eniu do osi膮gni臋cia budynk贸w zero-energetycznych. Dobrym odzwierciedleniem 鈥瀦ielonych鈥 dzia艂a艅 Skanska jest wroc艂awski biurowiec Centrum Po艂udnie, kt贸ry jest w 100% zasilany energi膮 wyprodukowan膮 przez farm臋 wiatrow膮. Podobnie gda艅ski Wave, kt贸ry jest z kolei zasilany energi膮 pochodz膮c膮 przede wszystkim z elektrowni wodnych. Warto聽tak偶e聽wspomnie膰聽o projekcie BMSCare, kt贸ry聽poprzez聽analiz臋聽danych o funkcjonowaniu budynku,聽ma umo偶liwi膰 m.in. zmniejszenie zu偶ycia energii.

Jakie d艂ugoterminowe korzy艣ci przynosi przedsi臋biorstwu i jego klientom ograniczanie 艣ladu w臋glowego?

Firmy mog膮 przeku膰 wszelkie dzia艂ania zwi膮zane z ograniczeniem 艣ladu w臋glowego w 藕r贸d艂o d艂ugoterminowej warto艣ci dodanej. Obszar ten 鈥 w wielu przypadkach 鈥 jest ju偶 jednym z wa偶niejszych element贸w strategii biznesowej przedsi臋biorstw. Inicjatywy zmierzaj膮ce do redukcji emisji CO2 staj膮 si臋 tak偶e atrakcyjnym, a czasem niezb臋dnym aspektem w oczach inwestor贸w czy instytucji finansowych, kt贸re zwracaj膮 coraz wi臋ksz膮 uwag臋 na zyskuj膮cy na popularno艣ci obszar ESG oraz to, w jaki spos贸b firmy zarz膮dzaj膮 ryzykiem klimatycznym. Istotna jest tutaj tak偶e rosn膮ca 艣wiadomo艣膰 spo艂ecze艅stwa, kt贸re dostrzega ogromn膮 rol臋 du偶ych korporacji w rozwi膮zywaniu globalnych wyzwa艅, takich jak zmiana klimatu. Zgodnie z najnowszym raportem innogy Polska 鈥瀂ielone miasta i gminy鈥, blisko po艂owa Polak贸w twierdzi, 偶e firmy i du偶e korporacje powinny aktywnie dzia艂a膰 na rzecz 艣rodowiska, a dla 64% takie dzia艂ania maj膮 znaczenie i wp艂ywaj膮 pozytywnie na ich decyzje zakupowe. 聽

Czy bran偶a budowlana ma zielon膮 przysz艂o艣膰?

W ostatnim czasie wida膰 znacz膮c膮 zmian臋 w podej艣ciu firm do wdra偶ania innowacyjnych, zielonych rozwi膮za艅, kt贸re s膮 ju偶 艣wiadomie obieranym kierunkiem. Staje si臋 to tak偶e istotnym elementem buduj膮cym przewag臋 konkurencyjn膮 na rynku. Coraz wi臋ksz膮 uwag臋 zwracaj膮 na to zar贸wno potencjalni inwestorzy, jak i najemcy budynk贸w biurowych. Mo偶na spodziewa膰 si臋 wi臋c rosn膮cej liczby zielonych rozwi膮za艅 w bran偶y budowlanej. W Skanska obszar ten od dawna stanowi istotny punkt strategii firmy, o czym 艣wiadcz膮 m.in. nasze zr贸wnowa偶one budynki, realizowane z my艣l膮 o 艣rodowisku naturalnym, a jednocze艣nie nadal oferuj膮ce najwy偶sz膮 jako艣膰.

Losy 艣rodowiska, w kt贸rym 偶yjemy zale偶膮 zar贸wno od wielkich korporacji, jak i jednostek. Jakie codzienne, domowe nawyki mo偶emy zmieni膰, by przyczyni膰 si臋 do poprawy warunk贸w klimatycznych i ekologicznych?聽

Cieszy fakt, 偶e spo艂ecze艅stwo coraz bardziej dostrzega problem zwi膮zany ze zmian膮 klimatu. Poprawa sytuacji zale偶y bowiem nie tylko od dzia艂a艅 podejmowanych przez wielkie korporacje, ale przede wszystkim od ka偶dego z nas. Badania pokazuj膮, 偶e a偶 82% Polak贸w uwa偶a, 偶e kwestie dotycz膮ce zmian klimatu s膮 wa偶ne, a 70% z nich postrzega te zmiany za realne zagro偶enie dla siebie i bliskich. Nawet drobne zmiany i nawyki to cegie艂ka, kt贸r膮 dok艂adamy do ochrony 艣rodowiska naturalnego i zapewnienia lepszej przysz艂o艣ci dla kolejnych pokole艅. Poprzez takie proste zachowania, jak np. gaszenie niepotrzebnego 艣wiat艂a, wykorzystywanie energooszcz臋dnych 偶ar贸wek, zamiana auta na rower czy mo偶liwe ograniczenie korzystania z produkt贸w w plastikowych opakowaniach, mo偶emy przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci i zmiany kultury otoczenia. Dlatego tak wa偶na jest wsp贸艂praca na tym polu mi臋dzy jednostkami oraz du偶ymi firmami i instytucjami. To w艂a艣nie jednostki s膮 w stanie wywrze膰 wp艂yw na siebie nawzajem, a zjawisko to nabiera na szczeg贸lnej sile w kontek艣cie pracy w du偶ych korporacjach 鈥 tam bowiem maj膮 do dyspozycji odpowiednie 艣rodki i narz臋dzia, by przyczyni膰 si臋 do dzia艂ania firm, podj膮膰 konkretne inicjatywy, organizowa膰 kampanie spo艂eczne i tym samym edukowa膰 bran偶臋. W Skanska od samego pocz膮tku stawiamy na edukacj臋 w tym obszarze – poprzez program Zielonej Edukacji dla naszych klient贸w, pracownik贸w i najemc贸w staramy si臋 u艣wiadamia膰 w jaki spos贸b mo偶na korzysta膰 z zielonych rozwi膮za艅 w biurowcach. Ponadto organizowali艣my tak偶e akcje spo艂eczne w tym zakresie. Takie dzia艂ania stanowi膮 doskona艂膮 platform臋 do wsp贸lnego osi膮gni臋cia tak wa偶nego celu, od kt贸rego zale偶y przysz艂o艣膰 naszej planety.

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dost臋p w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania strony. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, mo偶esz zmieni膰 ustawienia w swojej przegl膮darce. Zobacz wi臋cej w Polityce Prywatno艣ci.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close