Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Kariera naukowca? Dziewczynki są na TAK! Ale ich potencjał jest marnowany długo zanim pójdą na studia. Dlaczego tak się dzieje?

Kariera naukowca? Dziewczynki są na TAK! Ale ich potencjał jest marnowany długo zanim pójdą na studia. Dlaczego tak się dzieje?

Kariera naukowca
People image created by Pressfoto - Freepik.com

 

Kariera naukowca? Czemu nie! Taka ścieżka kariery wydaje się interesująca dla ponad połowy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym kierunku chciałyby iść zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. I choć dziś kobiety stanowią ponad połowę studentów w Polsce, karierę naukową robią znacznie rzadziej niż ich koledzy. Gdzie leży problem?

Pokazują to nowe badania L’Oréal Polska w ramach programu Dla Kobiet i Nauki. Zapytano w nich uczniów szkół ponadgimnazjalnych o ich postrzeganie zawodu naukowca. Co odpowiedzieli? Aż 52% młodych osób planuje po skończeniu studiów realizować się w karierze naukowej na uczelni lub w ośrodku czy w instytucie badawczym. Odpowiedzi takiej udzieliło tyle samo dziewcząt co chłopców (51,7% dziewcząt oraz 51,6% chłopców). Zapytani o 3 najważniejsze powody niezależnie od płci najczęściej wskazywali: zamiłowanie do uczenia się (46,5%), chęć wniesienia swojego wkładu w rozwój nauki i świata (45,4%) oraz postrzeganie zawodu naukowca jako ciekawego i różnorodnego (42,7%). Niemal 40% badanych zauważa także, że kariera naukowa może być dla nich szansą na międzynarodowe staże lub pracę za granicą (39,6%).

Cieknąca rura

Ambicji, pomysłów i wizji swojej kariery uczniom nie brakuje. Co zatem dzieje się po drodze? Proporcje zmieniają się na niekorzyść kobiet. Za granicą jeszcze na studiach licencjackich i magisterskich panie stanowią większość (53%) wśród absolwentów. Ich liczba zaczyna stopniowo maleć od doktoratu (43%) aż do 28% na najwyższych etapach kariery naukowej. Gdzie znikają te ambitne i ciekawe świata kobiety?

Zjawisko to określane jest jako „leaky pipeline”, czyli z języka angielskiego „dziurawy rurociąg”. Ale mimo obcej nazwy dotyczy także Polski. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego kobiety stanowią ponad połowę wszystkich studentów i doktorantów. Jednak proporcja zmniejsza się gwałtownie w przypadku wyższych stopni naukowych. O ile jeszcze ponad połowa asystentów na uczelniach to kobiety, jednak odsetek ten jest zdecydowanie niższy w przypadku stanowisk docentów (780 mężczyzn na 245 kobiet). Tytuł profesorski natomiast przypada jednej kobiecie na czterech mężczyzn. Tylko 971 kobiet ma tytuł profesora nadzwyczajnego na 3,4 tys. mężczyzn na tym stanowisku .

Rzeczywistość vs stereotypy

Co ciekawe, to jednak nie studia są decydującym momentem. Wycofywanie się ze swoich planów pojawia się już w szkole średniej. Po części jest to związane z tym, że kariera naukowca przestaje być dla licealistów tak atrakcyjna. Po części jednak dają o sobie znać stereotypy i przekonania. Badanie L’Oréal Polska wskazuje, że prawie tyle samo osób nie planuje kariery naukowej (22%), co nie ma jeszcze zdania na ten temat (26%). Ci, którzy nie chcą realizować się jako naukowcy najczęściej, bez względu na płeć, motywują to większą atrakcyjnością innych ścieżek zawodowych (70% odpowiedzi). Jednak widać różnice między uzasadnieniem dziewcząt a chłopców: prawie 10% więcej dziewcząt niż chłopców wskazuje brak pewności, co do poradzenia sobie na dalszych etapach kariery tj. doktorat lub profesura (odpowiednio 32% i 23% odpowiedzi).

– Nasze badanie wskazuje na dwie istotne kwestie. Po pierwsze tyle samo dziewcząt jak i chłopców chce realizować się w nauce. Konfrontacja tej informacji z danymi UNESCO (Unesco Science Report 2015) dotyczącymi liczby kobiet, które ostatecznie podążają naukową ścieżką kariery pokazuje, że tracimy ogromny potencjał. Druga kwestia to brak pewności siebie – jest to bariera, przez którą dziewczęta częściej nie decydują się na związanie swojego życia z nauką. Istotne jest więc, aby wspierać młode osoby w ich planach, a tych niezdecydowanych zachęcić do wyboru naukowej drogi pokazując pozytywne wzorce. Sadzę, że promowanie sylwetek wybitnych badaczek, tych z historii ale także współczesnych, które nie tylko odniosły wymierny naukowy sukces, ale także były i są spełnione, mogą być inspiracją dla młodych dziewcząt – mówi Katarzyna Pękala, Koordynator programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Jedną z odpowiedzi na ten problem jest program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, który wspiera kariery zawodowe kobiet, przyznając im stypendia i promując ich projekty naukowe. Obecnie roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł za uznanie pracy habilitacyjnej.

Kariera naukowca

W ramach 17. edycji programu trzy stypendia habilitacyjne, każde o wartości 35 tys. zł, zdobyły:

• dr Agnieszka Gajewicz, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański (Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez nanomateriały);
• dr n. med. Marta Mańczuk, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Pracownia Prewencji Pierwotnej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (Choroby cywilizacyjne – ocena czynników ryzyka związanych ze stylem życia);
• dr Anna Michalska, Zakład Chemii i Dynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (Identyfikacja kluczowych parametrów wybranych sposobów suszenia mających wpływ na termolabilność i interakcje związków bioaktywnych w proszkach owocowych).

Dwa stypendia dla doktorantek w wysokości 30 tys. zł otrzymały:

• mgr Monika Riegel, Centrum Neurobiologii, Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej bodźców werbalnych nacechowanych emocjonalnie – badania behawioralne oraz z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI));
• mgr Wioletta Rut, Zakład Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska (Zastosowanie naturalnych i nienaturalnych aminokwasów w otrzymywaniu aktywnych i specyficznych markerów dla proteaz cysteinowych i treoninowych).

Stypendium dla magistrantki o wartości 20 tys. zł odebrała:

• mgr Anna Konturek-Cieśla, Zakład Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński (Wpływ oksygenazy hemowej-1 i G-kwadrupleksów na stabilność genomową w patogenezie ostrych białaczek szpikowych (AML)).

Decyzję o przyznaniu nagród Dla Kobiet i Nauki podejmuje niezależne Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, składające się z 16 wybitnych naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze. Program organizowany jest przez L’Oréal Polska we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk.

 

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close