Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice?

Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice?

Elastyczne urlopy wychowawcze, program 500 plus – czy dzięki nim sytuacja polskich rodziców się poprawi? Sprawdza to Katarzyna Gradek.

Ustalenia rządu w kierunku polityki prorodzinnej mogą mieć znaczący wpływ na sytuację rodzinną i zawodową rodziców. Realne zmiany obiecują elastyczne urlopy wychowawcze oraz głośny program „Rodzina 500 plus”

Urlop wychowawczy

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca urlopów wychowawczych ma zachęcić oboje rodziców do równego podziału obowiązków rodzinnych oraz korzystania z urlopów wychowawczych tak przez kobiety jak i przez mężczyzn.

Nowe przepisy

– Od początku stycznia b.r. z urlopu wychowawczego mogą skorzystać zarówno mamy, jak również ojcowie. Warunkiem jest posiadanie przez te osoby co najmniej 6 miesięcznego stażu pracy oraz zatrudnienie na umowę o pracę.

– Wymiar urlopu wychowawczego wynosi obecnie 36 miesięcy maksimum, przy czym ustawodawca przyznaje prawo do wykorzystania 1 miesiąca wyłącznego urlopu dla drugiego rodzica. Oznacza to, że gdy mama przebywa na urlopie wychowawczym przez 35 miesięcy, tata może wykorzystać 1 miesiąc urlopu lub odwrotnie. Niestety, rodzice nie mogą manewrować urlopem w swobodny sposób. Nie mogą, np. przejmować opieki nad swoim dzieckiem co pół roku. Ponadto, w przypadku niewykorzystania pełnego wymiaru urlopu, urlop ten przepada.

– Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym. Oczywiście żadna z tych osób nie może skorzystać z urlopu w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej.

– Urlop wychowawczy może być wykorzystany do 6 roku życia dziecka, maksymalnie w pięciu okresach czasowych, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do jego 18 urodzin.

– W okresie trwania urlopu wychowawczego, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z osobą przebywającą na urlopie, chyba że w tym czasie ogłosi upadłość lub zlikwiduje firmę.

– Pisemne wnioski o urlop wychowawczy można składać do pracodawcy nie później niż do 21 dnia przed planowanym urlopem.

Więcej na www.urlopywychowawcze.pl

„Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to długofalowe wsparcie rządu oferowane polskim rodzinom. Od 1 kwietnia b.r. ponad 2,7 mln rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci otrzyma 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Kwota nie jest opodatkowana.

Najważniejsze kryteria

– 500 zł miesięcznie otrzyma każde drugie i kolejne dziecko, aż do ukończenia 18 roku życia.

– Wsparcie na jedno zdrowe dziecko otrzymają także rodziny o dochodach nieprzekraczających 800 zł netto na jednego członka rodziny. Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych kryterium będzie wyższe. Dopiero pułap do 1200 zł dochodu netto na jednego członka rodziny pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie.

– Pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie trafi również do rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

– Począwszy od 1 kwietnia kwoty będą wypłacane także rodzinom patchworkowym. Rodzice po rozwodzie otrzymają świadczenia proporcjonalnie do sprawowanej opieki.

– Kwota 500 zł nie będzie liczona jako dochód do uzyskania innych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz z zakresu pomocy społecznej.

– Wnioski będzie można składać przez internet oraz we właściwej do miejsca zamieszkania gminie począwszy od 1.04. Jeśli rodzice złożą wniosek w terminie do 1 lipca, suma od 1 kwietnia zostanie wyrównana. Po 1 lipca 500 zł będzie wypłacane od daty złożenia wniosku.

Więcej na stronie: www.mpips.gov.pl w zakładce „Informatory Rodzina 500 plus”

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

[newsletter_form type="minimal"]

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close