Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Tata na tacierzyńskim

Tata na tacierzyńskim

na jakich zasadach ojciec może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego

W jaki sposób ojciec może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego? Jak wypełnić wniosek? O najważniejszych zasadach dzielenia się opieką nad dzieckiem pisze Patrycja Król.

Ojciec lub inny członek rodziny, który przejmuje opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdy jego matka porzuci je lub umrze. Ojciec dziecka ma również prawo do reszty urlopu macierzyńskiego, którego zrzeka się matka. W tym wypadku musi złożyć pisemny wniosek oraz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu.

Wniosek ojca dziecka o udzielenie zasiłku macierzyńskiego powinien być dostarczony pracodawcy wraz z następującymi dokumentami:

  • skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczeniem o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka oraz o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego wystawionym przez pracodawcę,
  • zaświadczeniem o okresie udzielonego ojcu urlopu macierzyńskiego, gdy ojciec jest pracownikiem,
  • oświadczenie ojca o przerwaniu działalności, gdy prowadzi działalność gospodarczą i jest ubezpieczony,
  • zaświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej, w przypadku innych ubezpieczonych,
  • przy składaniu wniosku do ZUS dodatkowo: zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3, jeżeli ubezpieczony jest pracownikiem, lub zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a, gdy jest innym pracownikiem.

Rodzice dziecka mogą dzielić się korzystaniem z uprawnień z tytułu macierzyństwa i pobierania świadczeń, gdy oboje są pracownikami, prowadzą działalność gospodarczą lub wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia. Jednak w przypadku przedsiębiorców i zleceniobiorców korzystanie z zasiłku uzależnione jest od przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i opłacania co miesiąc składki chorobowej. Wynosi ona 2,45 %. W przypadku pracowników taka składka jest obowiązkowa i pobierana automatycznie.

Przepisy przewidują, że matka dziecka może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego na rzecz ojca po 14 tygodniach po porodzie. W tym wypadku ojcu dziecka przysługuje niewykorzystany przez matkę okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Musi on przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji przez nią z części zasiłku. Ojciec może więc wykorzystać maksymalnie 4, 6 lub 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego. Jego długość zależy od tego, czy to ich pierwsze czy kolejne dziecko, oraz od liczby dzieci urodzonych przy porodzie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Ojciec na wyższym levelu

Zdarza się, ze ojciec dziecka już wcześniej musi sprawować samodzielną opiekę nad dzieckiem z powodu śmierci matki. Przepisy kodeksu pracy przewidują w takim przypadku prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ojca i to nawet wówczas, gdy matka nie była nigdzie zatrudniona oraz co się z tym wiąże – ubezpieczona. Ojciec dziecka otrzyma zasiłek od pierwszego dnia, gdy matka dziecka ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a jej stan zdrowia uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad potomkiem.

Dzielenie się przez rodziców sprawowaniem opieki ułatwia nowa regulacja dotycząca urlopu rodzicielskiego. Od 2 stycznia 2016 roku przysługuje on przez okres 32 albo 34 tygodni oraz może być podzielony maksymalnie na cztery części. Z urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za jego okres, w wymiarze do 16 tygodni, można skorzystać po przerwie –w okresie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej jego części, nie później jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jak wesprzeć pracujące mamy?

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi ojcowskiemu. Wynosi on 2 tygodnie. Może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy, jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach (każda część nie krótsza niż tydzień).

***

Patrycja Król, ukończyła studia prawnicze na UMK w Toruniu. Obecnie pracuje w kancelarii notarialnej.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!