Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Ważne zmiany przepisów dot. wysokości odsetek

Ważne zmiany przepisów dot. wysokości odsetek

Zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych. W wyniku tej zmiany inną wartość zyskały odsetki ustawowe, a inną za opóźnienie.

Dla każdego przedsiębiorcy kwestie związane z uregulowaniem pewnych aspektów kontraktowania przez ustawodawcę winny być uznawane za bardzo ważne. Niewiedza w tym zakresie czy też działanie przeciw ustalonym ustawowo zasadom prowadzić może bowiem do nieważności kontraktów, czego skutkiem jest nienależyta ochrona interesów własnej firmy. Niektóre dalej idące konsekwencje to posądzenie o stosowanie niedozwolonych praktyk w biznesie, co nie tylko może znacząco negatywnie wpłynąć na pozycje rynkową firmy, ale też narazić na konkretne konsekwencje prawne.

Konieczność śledzenia dynamicznych zmian w prawie to kwestia, do której nie trzeba przekonywać żadnego odpowiedzialnego przedsiębiorcy. W obecnym czasie jest to jednak znacząco utrudnione na skutek niespotykanej dotychczas dynamiki zmian w prawie. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie kwestii związanych ze zmianą przepisów regulujących odsetki ustawowe.

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych oraz odsetek. W wyniku tej zmiany inną wartość zyskały odsetki ustawowe, a inną za opóźnienie. Przedmiotowe zmiany wprowadzone zostały ustaw z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830).

Do czasu zmiany przepisów zasada obliczania odsetek nie nastręczała trudności. Zgodnie z art. 359 par. 2 kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób ustalona, w przypadku naruszenia ustalonych terminów zapłaty zastosowanie miały odsetki ustawowe (obecnie 8%), natomiast w umowie strony mogły na zasadzie swobody umów określić zgodnie inną wysokość tych odsetek lub przelicznik do ich obliczania. Jedyna granicą w tym zakresie byłą wysokość odsetek maksymalnych, które zgodnie z art. 359 par. 2(1) kc nie mogły przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 359 (par. 2 i następne) Kodeksu Cywilnego – odsetki ustawowe:

  • odsetki ustawowe należne będą w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych – obecnie wysokość stopy referencyjnej wynosi 1,5% co prowadzi do prostego wniosku, iż odsetki ustawowe wyniosą 5%.
  • maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych – tzw. odsetki maksymalne. W obecnej chwili byłaby to granica 10%;

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 481 Kodeksu Cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł szkody. W sytuacji nieustalenia przez strony innej wartości odsetek, np. w umowie lub jakimkolwiek innym dokumencie, regulującym zasady współpracy kontrahentów albo ustnie, choć tu kwestia dowodzenia takich ustaleń pozostaje zawsze problematyczna w sytuacji sporu sądowego, zastosowanie miała stawka odsetek ustawowych.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 481 par. 2 i następne Kodeksu Cywilnego – opóźnienie świadczeń pieniężnych:

  • jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była ustalona należne będą odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej simie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych co daje razem 7%;
  • maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotności podstawowej wartości odsetek za opóźnienie – oznacza to, iż od dnia wprowadzenia w życie przepisów strony umowy cywilnoprawnej nie mogłyby ustalić odsetek za opóźnienie w wysokości wyższej niż 14%.

Jednocześnie warto pamiętać, iż odsetki za okres do 31 grudnia 2015 r. liczymy według poprzednio obowiązujących zasad.

Koniecznym jest dodatkowo wskazanie, iż równocześnie, tj. z dniem 1 stycznia 2016 roku znowelizowana została ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

W przypadku opóźnienia w zapłacie za transakcję, o której mowa w ustawie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych równe będą sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punkótw procentowych – obecnie to 9,5% rocznie, przy czym do transakcji takich nie stosuje się odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 par. 2 kodeksu cywilnego.

Koniecznym jest również podkreślenie, iż w przypadku transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie wskazanej nowelizacji, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 55 ustawy nowelizacyjnej).

***

Marta Olczak-Klimek, Radca Prawny, Partner w kacelarii OKW.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij