Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Dziś przełom w technologii nie byłby możliwy bez liderek, liderów i ich różnorodnych zespołów – pisze Agnieszka Rynkowska, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Dziś przełom w technologii nie byłby możliwy bez liderek, liderów i ich różnorodnych zespołów – pisze Agnieszka Rynkowska, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Agnieszka Rynkowska, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft
Agnieszka Rynkowska, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft

 

Cyfrowa transformacja obejmuje swoim zasięgiem instytucje i przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości czy branży w jakiej działają. Niesie z sobą wyzwania, ale również szanse na dynamiczny wzrost. Skłania też do bieżącej weryfikacji przyjętych planów. Odpowiednio wczesny strategiczny „zwrot” (ang. pivot), zmiana modelu biznesowego oraz nowoczesne, sieciowe modele pracy zespołowej pozwolą organizacjom osiągnąć więcej.

Technologia nigdy do tej pory nie miała tak ważnej roli w transformacji rynku jako całości. Rolą firm takich jak Microsoft jest wspieranie przedsiębiorstw w cyfrowej transformacji i stymulowanie lokalnej gospodarkę opartej na innowacji.

Nie byłoby to oczywiście możliwe bez osób, które wyznaczają kierunek zmian i dopełniają rolę technologii w skutecznej transformacji biznesu. Z jednej strony to technologie dają siłę napędową do wprowadzania w życie coraz bardziej odkrywczych pomysłów, z drugiej – aby na rynku powstał kolejny „jednorożec” – potrzebne są osoby o odpowiednich kompetencjach, charyzmie i jasnej wizji oraz zespoły, które te wizje będą chciały i mogły zrealizować. Osoby, które będą w stanie zauważyć zmiany zachodzące w ich otoczeniu biznesowym, odpowiednio wcześnie dostrzec i zaadoptować trendy, a także poprowadzić zespół w kierunku jak najlepszej realizacji przyjętej strategii.


CZYTAJ TAKŻE: NADCHODZI CZAS KOBIET I KOBIECEGO STYLU PRZYWÓDZTWA W BIZNESIE – ROZMOWA Z KAMILĄ KALISZYK Z MASTERCARD.


Rolą liderek i liderów jest więc nie tylko wskazywanie kierunku, definiowanie celów oraz ustalanie wizji dla rozwoju firmy. To także, a może przede wszystkim umiejętność motywacji, rozbudzenia wspólnego zaangażowania i odwagi w sięganiu po nowe cele. Jednocześnie w cyfryzującym się świecie kluczowe jest otwarcie na nowość, na technologie, które nie tylko ułatwiają codzienne zarządzanie organizacją, ale także umożliwiają tworzenie zupełnie nowych strategii rynkowych, planów rozwoju i stylów pracy. To właśnie owoce cyfrowej transformacji otwierają szerzej drzwi dla coraz śmielszych pomysłów i są kołem zamachowym we wdrażaniu ich w życie. Rolą skutecznych liderów jest wychwycenie tych „drgań” na biznesowym krajobrazie i dopasowanie działań firmy do pierwszych oznak zmieniającej się rzeczywistości.

Piękno i…siła różnicy

Jednym z tych „drgań” biznesowego krajobrazu i warunkiem sukcesu dla współczesnych organizacji cyfrowych i dominującego w nich modelu działania opartego o sieciowo połączone zespoły jest otwartość i transparentność komunikacji oraz uwzględniający indywidualne charakterystyki i preferencje pracowników styl pracy. Te zaś możliwe są tylko wtedy, kiedy różnorodność (ang. diversity) oraz inkluzywność stają się w organizacji powszechną praktyką, obejmującą każdy aspekt codziennej, działalności firmy, a nie jedynie elementem jej polityki HR.

Jak pokazują badania, wielowymiarowa różnorodność zespołów oraz inkluzywność kultury pracy sprzyjają większej produktywności, zaangażowaniu i kreatywności zespołów , a w konsekwencji służą osiąganiu lepszych wyników. Dziś kształtują one także postrzeganie marki i percepcję społecznego działania firmy w jej szerokim otoczeniu oraz jej atrakcyjność jako pracodawcy dla nowych talentów. Co ciekawe, jak wskazują badania, dla pokolenia tzw. Millenialsów inkluzywność i uznanie ich indywidualnych charakterystyk staje się jednym z podstawowych wymogów funkcjonowania firmy, dla której chcieliby pracować i z którą chcieliby wiązać swoje losy.

Podobnie, trendy demograficzne w większości krajów rozwiniętych sprawiają, że zespoły w organizacjach stają się coraz bardziej „rozpięte” wiekowo angażując w jednym zespole pracowników od generacji powojennego wyżu demograficznego (ang. „baby boomers”) aż po dzisiejszych Millenialsów. W ten sposób religia, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientacja seksualna, uzupełniane są o nowe wymiary i różnorodności zespołów, jak choćby wymiar generacyjny.

Umiejętne budowanie zróżnicowanego zespołu

Istotną kompetencją liderki czy lidera w organizacji staje się dziś więc umiejętność budowania zróżnicowanego zespołu, który będzie prezentował skrajne, lecz uzupełniające się charakterystyki i kompetencje przy jednoczesnym spójnym działaniu na rzecz osiągania założonych rezultatów. Co ważne, uwzględnienie partycypacji różnych grup pracowników w ramach prowadzonego biznesu, dotyczy nie tylko niższych i średnich stanowisk pracowniczych. Dziś staje się standardem także na najwyższych stanowiskach (tzw. C-Level).

Co ciekawe, Polska jest obecnie na 21 miejscu pod względem ilości kobiet zasiadających w zarządach w spółkach publicznych (15,2% miejsc) na 44 kraje, które wzięły udział w badaniu Deloitte . Jednocześnie według badania Global Gender Gap 2017 , nasz kraj jest na 39 (38 w 2016) miejscu na 144 kraje, jeżeli chodzi o wielowymiarowe kryteria równouprawnienia. Udział kobiet w gospodarce plasuje nas na 55 (58 w 2016) miejscu, natomiast w przypadku edukacji na miejscu 31. Według obecnych wyliczeń, aby sytuacja traktowania kobiet i mężczyzn w życiu gospodarczym kraju mogła się wyrównać, potrzebujemy 217 lat.

O cyfrowym rozwoju świata świadczą nie tylko dokonywane przełomy w technologii. Żaden z nich bowiem, nie byłby możliwy bez odważnych i sięgających coraz wyżej liderek i liderów oraz ich zdywersyfikowanych zespołów. Chodzi nie tylko o to, aby „pięknie się różnić” w organizacji, ale i o to, aby z tej różnicy umieć czerpać siłę.

O autorce:

Agnieszka Rynkowska, Członek Zarządu w polskim oddziale Microsoft, Dyrektor Marketing & Operations

***

Tekst ukazał się w magazynie IX edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2017.

O Konkursie

Ogólnopolski Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 9 lat nagradza przedsiębiorcze Polki. Otwiera przed nimi możliwości rozwoju, pozyskania partnerów biznesowych oraz inwestorów. Nagłaśnia ich sukcesy na skalę ogólnopolską i tworzy sieć kobiecego networkingu. Wszystko po to, aby przyczynić się do wzmocnienia roli kobiet w życiu gospodarczym Polski.

Organizator: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką
Partner strategiczny: Mastercard
Partnerzy kategorii: Coca-Cola Poland Services, DPD Polska, IGT Poland, Shell
Partner edukacyjny: Microsoft
Partner merytoryczny: Deloitte
Partnerzy Gali: Ghelamco, Jacob’s Creek, La Perla,
Partnerzy: Ambasada Australii, Teraz Polska, Program Executive MBA@UW, Business Center Club, Vital Voices
Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, chillizet, Warsaw Business Journal, polki.pl, Polsat Cafe, Uroda Życia, Brief, Sukces Pisany Szminką

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close